Museumshaven

Den gamle Fattiggård i Svendborg har siden begyndelsen i 1872 og frem til lukningen i 1974 haft en stor, smuk og stramt anlagt have. Hele haveanlægget og bygningerne er nu fredede som de eneste i Norden. Tidligere blev haven passet af de indlagte fattige, og  afgrøderne fra nyttehaven blev anvendt i Fattiggårdens stringente kostplan og var med til at gøre stedet delvist selvforsynende. 

Haven har i flere år været forsømt, kun det oprindelige haveanlæg i form af stendiger, terrasser og buksbomhække gjorde, at man kunne fornemme havens oprindelige anlæg. Haven består af en stor nyttehave samt en prydhave. Begge haver blev passet af fattiglemmerne. I Fattiggårdens tid var det kun inspektøren og hans familie, som brugte prydhaven, der var anlagt som romantisk have med slyngende stier, staudebede og rindende vand.

Siden 2014 har de frivillige i Museumshavens Venner taget over, og gennem hårdt arbejde, sammenhold og en del hjemmebag får de atter haven til at blomstre.  

Haven 1973

Haven fotograferet i 1973
- året før Fattiggården lukkede.

Haven fotograferet 20. september 2013,
før renoveringen gik i gang.

Museumshavens Venner

Museumshavens Venner er en gruppe på godt 20 personer, som arbejder på frivillig basis med pasning af haven. I 2014 dyrkede vi de første 5 bede i køkkenhaven - et område på knapt 300 m². Fra 2015 og i årene efter blev hele nyttehaven dyrket og i frugthaven blev også plantet træer og buske.

I 2019 blev det, med stor glæde, også muligt at renovere prydhaven og hermed få hele haveanlægget genskabt. Efterhånden som haven er blevet genskabt fordrer det også, at flere inddrages i projektet. På længere sigt håber vi på over 50 involverede i projektet, herunder et samarbejde med de relevante sociale institutioner i byen. 

Besøg haven

I nyttehaven dyrkes stadig de grøntsager, som er at finde i de gamle kostplaner. Haven dyrkes uden brug af sprøjtemidler og kunstgødning, og så vidt muligt dyrkes de gamle, oprindelige grøntsagssorter.

Afgrøderne gives til socialøkonomiske cafeer som Kirkens Korshær og Blomstercafee. Museet bruger også afgrøderne i formidlingen, så gæster får mulighed for at smage på historien.

Du kan møde Museumshavens Venner i haven på "særlige søndage", hvor flere af gruppens medlemmer er med til at formidle havens historie og betydning for Fattiggården.

Genopretning af haveanlægget er unikt i Skandinavien, idet det er det eneste sted, hvor en Fattiggård med tilhørende have fremstår så tæt på det oprindelige.

Læs mere og se billeder fra indvielsen af fattiginspektørens prydhave, hvor RealDanias kampagne "Underværker" har været med til at gøre det muligt at genetablere den del af haven.

En del af afgrøderne afsættes til byens varmestuer og sociale intitutioner, bl.a. Forsorgscenter Sydfyn, Kirkens Korshær og Blomster Caféen.

Indvielse af fattiginspektørens prydhave

Der var stuvende fyldt under den gamle rødbøg, da fattiginspektørens prydhave blev indviet d. 2. juni 2019.

Søren Ryge holdt tale og klippede snoren  - selvfølgelig med en hækkesaks.

Adresse og åbningstider

Grubbemøllevej 13,
5700 Svendborg
Se kort med angivelse af P-pladser
Se kort med ladestationer til elbiler i Svendborg

Åbningstider 2023
Den 7. februar - 17. december 2023
Åbent tirsdag-søndag kl. 10-16
I uge 7, 26-31 og 42: Åbent mandag-søndag kl. 10-16

Se entré til museet 

Omvisning for grupper  eller Omvisning for skoler

særlige søndage - den første søndag i måneden - er der FRI entré (større grupper undtaget) og alle vores udstillinger kan besøges. 

Se hvad Svendborg byder på af oplevelser, spisesteder og overnatning

Få inspiration i magasinet Det Sydfynske Øhav 2023

Kontakt museet
Mandag-fredag kl. 10-14 på telefon 6221 0261.
I weekender og på helligdage kan butikken på Danmarks Forsorgsmuseum kontaktes på telefon 6217 6829. 

Åbningstider 2024
Den 6. februar - 15. december 2024
Åbent tirsdag-søndag kl. 10-16
I uge 7, 27-32 og 42: Åbent mandag-søndag kl. 10-16

Se entré og priser for omvisning og aktivitet i 2024 her 

Entré

Entré 2023
Voksne: 95 kr.
Pensionister*/studerende: 75 kr.
*gælder for personer, som modtager invalidepension, førtids- eller folkepension

Børn under 18 : gratis.
Er du medlem af Museumsforeningen, har du fri entré.

Gratis adgang har:

  • Buschaufføren og evt. den rejseleder, der følger en gruppe.
  • Plejere og frivillige ifølge med borgere fra dagcentre, plejecentre o.lign.
  • Lærere og grupper af elever og studerende som led i undervisning. 
  • Grupper af brugere, beboere og ansatte fra sociale væresteder, caféer og forsorgscentre og andre typer af støttetilbud. 

Dog skal der træffes aftale med museet inden besøget.

Ved tvivl, kontakt os venligst på telefon 62 21 02 61, mandag-fredag kl. 10-14 eller på mail 

En omvisning er alle pengene værd

Oplysninger om omvisninger for grupper

Oplysninger om omvisninger for skoler