Museumshaven

Den gamle Fattiggård i Svendborg har siden begyndelsen i 1872 og frem til lukningen i 1974 haft en stor, smuk og stramt anlagt have. Hele haveanlægget og bygningerne er nu fredede som de eneste i Norden. Tidligere blev haven passet af de indlagte fattige, og  afgrøderne fra nyttehaven blev anvendt i Fattiggårdens stringente kostplan og var med til at gøre stedet delvist selvforsynende. 

Haven har i flere år været forsømt, men det oprindelige haveanlæg i form af stendiger, terrasser og buksbomhække findes, så man kan fornemme havens oprindelige anlæg. Haven består af en stor nyttehave samt en prydhave. Begge haver blev passet af fattiglemmerne. I Fattiggårdens tid var det kun inspektøren og hans familie, som brugte prydhaven, der var anlagt som romantisk have med slyngende stier, staudebede og rindende vand.

Nu har de frivillige i Museumshavens Venner taget over, og gennem hårdt arbejde, sammenhold og en del hjemmebag får de atter haven til at blomstre.  OBS på, at der er gratis adgang til Museumshaven.

Haven 1973

Haven fotograferet i 1973
- året før Fattiggården lukkede.

Haven fotograferet 20. september 2013,
før renoveringen gik i gang.

Museumshavens Venner

Vi har samlet en gruppe på godt 20 personer, som arbejder på frivillig basis med pasning af haven. I 2014 dyrkede vi de første 5 bede i køkkenhaven - et område på knapt 300 m². I 2015 blev det til ca. 600 kvm, der blev dyrket. Efterhånden som der kommer flere aktive, vil hele haven blive inddraget i projektet.

På længere sigt håber vi på over 50 involverede i projektet, herunder et samarbejde med de relevante sociale institutioner i byen.

Du kan møde Museumshavens Venner i haven på "særlige søndage", hvor flere af gruppens medlemmer er med til at formidle havens historie og betydning for Fattiggården.

Planer

Næste opgave er en projektbeskrivelse for genopretning af det samlede haveanlæg. Området har et samlet areal på ca. 2000 m², og vi ønsker at køkkenhaven skal fremstå i stramme linier med stensætninger og buskbomhække, en kontrast til inspektørens romantiske have med en stensætning formet som en grotte og staudebede i runde former.

Udover nyttehaven med grøntsager og kartofler, vil vi gerne lave en have med bærbuske og frugttræer. Vi vil også restaurere den romantiske have.

Der skal på længere sigt udarbejdes en historisk udredning, laves haveplan af en havearkitekt, hvorefter der skal udføres et større renoveringsarbejde. Museumshavens Venner vil gerne, at museumshaven bliver et aktiv for Svendborg by og vores gæster. 

Genopretning af haveanlægget vil, når det er gennemført, være unikt i Skandinavien, idet det vil være det eneste sted, hvor selve Fattiggården og den tilhørende have vil fremstå, som den oprindeligt blev anlagt.

En del af afgrøderne afsættes til byens varmestuer og sociale intitutioner, bl.a. Forsorgscenter Sydfyn, Frelsens Hær, Kirkens Korshær og Blomster Caféen.

Adresse og åbningstider

Grubbemøllevej 13,
5700 Svendborg
Se kort med angivelse af P-pladser

Åbent tirsdag-søndag:

12. feb. - 20. dec. 2019: kl. 10-16

særlige søndage (den første søndag i måneden), er der FRI entre og gratis rundvisninger kl. 11 og kl. 13 (dog ikke for grupper).

Lej et sommerhus og tilbring flere dage på det skønne Sydfyn.

Entré

Børn 0-18 år: Gratis
Voksne: 50 kr.
Pensionister/studerende: 40 kr. 

Grupper på 10 personer og derover
Voksne: 45 kr.
Pensionister/studerende: 35 kr. 

Gratis adgang har:
Buschaufføren og evt. den rejseleder, der følger en gruppe.

Plejere og frivillige ifølge med borgere fra dagcentre, plejecentre o.lign.

Lærere og grupper af elever og studerende som led i undervisning. 

Grupper af brugere, beboere og ansatte fra sociale væresteder, caféer og forsorgscentre og andre typer af støttetilbud. 

Dog skal der træffes aftale med museet forinden besøget.

Ved tvivl, kontakt os venligst på  eller 62 21 02 61

En omvisning er alle pengene værd

Oplysninger om omvisninger for grupper

Oplysninger om omvisninger for skoler