Tre socialrådgiverstuderende fra University College Lillebælt besøgte i går museet i forbindelse med en eksamensopgave om voksne socialt udsatte. Her interviewede de Mette, som fortalte sin historie og erfaringer med systemet, da hun havde brug for hjælp - og selvfølgelig om hvad museet har betydet for hende.

Det gav dem både en viden, de kan bruge i deres eksamensopgave, og i særdeleshed også en indsigt, der er værdifuld ift. deres fremtidige praksis.
Pris 03 600xPoul Erik Rasmussen modtog i dag Menneskerettighedsprisen 2017 for “hans utrættelige arbejde for de mange anbragte børn, som gennem tiden har været udsat for myndigheds svigt”. 

I sin takketale sagde Poul Erik bl.a.: “Det her er jo virkelig en mindedag for os alle - også for både nutidens og fremtidens anbragte børn.” 

Der skal fra museet lyde et stort tillykke til både Poul Erik og Landsforeningen af Godhavnsdrenge for den betydningsfulde anerkendelse.

På billedet til venstre: Arne Roel Jørgensen, Poul Erik Rasmussen og Harald Kaiser Hermann, der spiller Elmer i filmen "Der kommer en dag".
Oskar Plougmand var statens tilsynsførende på landets skolehjem fra 1970-1976. Han gjorde noget, der med nutidens øjne kan virke ganske oplagt, men efter datidens standard var intet mindre end banebrydende: Han talte f.eks. med børnene. Han spurgte ind til deres hverdag på institutionerne uden for de voksnes ører. Og han reagerede resolut, når han fandt anledning til bekymring. Hvilket han bl.a. gjorde på Godhavn Drenge- og lærlingehjem, som det er filmisk beskrevet i en rørende scene i ‘Der kommer en dag’. 

I dag var Plougmand på besøg på museet til en snak om bl.a. sit og museets arbejde vedrørende børneforsorgens historie. Adspurgt om hvordan det er at have en helt særlig rolle for mange tidligere anbragte, sagde Plougmand: “Jeg er jo fra Jylland, og jeg gjorde jo bare det, som virkede oplagt: Snakkede med børnene. Min opgave var sådan set meget enkel at beskrive: Jeg skulle sikre, at børnene trivedes fysisk og psykisk. Det var beskeden fra forsorgsdirektør Horsten, da jeg blev ansat.” 

Før Plougmand tiltrådte sin nye stilling, flyttede han ind på et skolehjem og boede der en uge, så han på egen krop vidste, hvad det handlede om.

Vi er meget glade for Plougmands besøg og taknemmelige for, at han deler ud af sin viden og indsigt og på denne måde støtter museets forskning og formidling. 

Oscar Plougmands bog "Humor og glæde i børne(for)sorgen kan købes i museets webshop.

Onsdag d. 6. december var museet med til at åbne den nye permanente udstilling “Glimt af levede liv” på socialrådgiveruddannelsen på University College Lillebælt. Udstillingen sætter fokus på udvalgte skæbner, som fra midten af 1800-tallet og frem til i dag, har boet på børnehjem, fattiggårde, arbejdanstalter eller forsorgshjem. 

Vi er stolte over og glade for, at museets forskning og formidling om fortid og nutid kan blive bragt i spil netop her, hvor den forhåbenligt kan være med til at skabe eftertanke og at gøre en forskel i fremtiden. 

Hjalmar og Mette har begge bidraget med glimt af deres historier fra hhv. børnehjem og forsorgshjem til udstillingen, og de deltog i en paneldebat med bl.a. lektor Anna Sejer. Forinden gav Sarah er indblik i museets forskning og formidling. 

I løbet af dagen var der plads til flere samtaler og refleksioner, og både studerende, undervisere og rektor fra UCL viste interesse for museets arbejde. 

Udstillingen er blevet til med støtte fra UCL, og museet er taknemmelig for stedets imødekommenhed og åbenhed for at inddrage museets i deres vigtige undervisning af fremtidens socialrådgivere. Udstillingen tegner forhåbentligt blot begyndelsen for et fremtidigt samarbejde mellem de to institutioner, som gør os klogere på både før og nu. 

Det første billede viser Sarah, der fortæller om udstillingen og om museets arbejde før den officielle åbning af udstillingen. På de øvrige billeder ses Mette og Hjalmar i dialog med både studerende, undervisere og rektor for UCL Erik Knudsen.  
UCL 06 690x518UCL 04 800x600UCL 05 x600UCL 02 800x600


Hvert efterår bliver der afholdt "Minikulturel Rygsæk" i Svendborg.

I år har museet haft den store glæde at kunne invitere de to dygtige filmfolk Abbi Mayoh Moreno og Jesper Quistgaard til Danmarks Forsorgsmuseum, hvor de har undervist 55 11-12-årige skoleelever fra Ollerup Friskole og Ørkildskolen i at producere deres egne kortfilm.

Jeppe fra museet brugte en time på at fylde elevernes hoveder med historier om Fattiggården og fattige børn og voksnes vilkår i 1800-tallet, hvorefter Abbi og Jesper indviede dem i filmproduktion. Eleverne gik til opgaven med krum hals, og i løbet af fem timer blev der udarbejdet 12 fine kortfilm.
Filmen her giver en lille smagsprøve på elevernes kortfilm. Kortfilmene kan ses i fuld længde på museets Youtube-kanal: https://www.youtube.com/user/Forsorgmuseet

"Minikulturel Rygsæk" ejes og arrangeres af "Børne- og Ungekulturelt Netværk Svendborg Kommune" også kaldet BUK-netværket.