Danmarks Forsorgsmuseum har med støtte fra Velux Fonden og Trygfonden igangsat et toårigt projekt, der hedder ”Fra udsat til værdsat”.

”Fra Udsat til Værdsat” er et sociokulturelt projekt, hvor alternative eksperter er med til at give museets formidling en ny dimension. Alternative eksperter er mennesker, der med deres personlige erfaring kan være med til at sætte museets viden om socialt udsatte, både historisk set og i dag, i et nyt perspektiv.

For at være med i projektet skal du have lyst til at fortælle din historie, og du skal have mod på at fortælle historien om et menneske, der har været indlagt på Fattiggården i Svendborg, så vi kan vi drage paralleller mellem fortid og nutid. Det er museets erfaring, at historier, der bliver fortalt af alternative eksperter, som har personlig erfaring med at leve et liv på kanten af samfundet, giver stof til eftertanke hos dem der lytter. 

Projektet varer et år, hvor projektgruppen mødes til workshops to gange om måneden à 4 timer. Her laver vi forskellige formidlingsøvelser både skriftlige og mundtlige og med oplæg fra både forfattere og fortællere, som kan klæde deltagerne på til at fortælle historier.

Museet sørger for frokost, kaffe og kage og betaler transporten ifm. alle workshops.

Når du/I er klar til at fortælle jeres historier, åbner vi op for, at museets gæster kan komme på rundvisning, hvor de møder jer og hører jeres fortællinger. Derudover skal vi deltagerne i samarbejde med museet skabe en udstilling, og så skal vi på en mindre turné rundt i Danmark og fortælle.

Kom til informationsmøde på museet d. 26. november kl. 11.00 – 14.00. Du kan også løbende tilmelde dig projektet frem til uge 8 i 2020. Projektet afsluttes med udstillingsåbning medio november 2020.

Har du mod på og lyst til at samarbejde med Danmarks Forsorgsmuseum og på at dele din ekspertviden med museet ved at fortælle din historie, så skriv en mail til os på  eller ring på tlf. 62 17 68 23

Venlig hilsen Line og Jeppe