Mandag d. 28. oktober fortalte antropolog og ph.d. Stine Grønbæk Jensen i et længere interview i Information om, hvad vi, som samfund, stadig mangler at undersøge og dokumentere, når det gælder vilkår og behandling af nogle af de mest sårbare og anbragte grupper i vores samfund.

Artiklen er desværre låst, men Stine udtaler bl.a.: "Det har demokratisk betydning, at de, der har været mest udsatte i et samfund, kan rejse anklager mod staten og navnlig blive taget alvorligt. At staten er villig til at undersøge sig selv, når der rejses kritik. Men derudover er det helt centralt, at vi som samfund skal lære af vores fejl og gøre det bedre fremadrettet. Vi har behov for at skærpe vores fælles forståelse for, hvad det er for et samfund, vi ønsker, og hvordan de mest sårbare skal behandles."

Stines prisvindende ph.d. kan dog læses ganske gratis via dette 
link