Tirsdag d. 4. juni 2019 kunne museet sammen med Dansk Socialrådgiverforening, BUPL, FOA, PMF, Øhavets lærerkreds byde indenfor til et vælgermøde, hvor socialpolitikken var i centrum.

Mere end 100 deltog i det socialpolitiske vælgermøde, hvor Stine Helles Bardeleben (Å), Eva Jørgensen (D), Karsten Hønge (F), Erling Bonnesen (V) Jesper Kiel (Ø), Søren Hillers (R), Jonas Simonesen (LA) og Bjørn Brandenborg (S) alle havde meldt sig på banen for at debattere dette vigtige emne.

Inden der for alvor gik gang i debatten, bød museet på grønkålssuppe i "Bomholts Bar", hvor man skulle udfylde et afhøringsskema og vurdere, om man var uværdigt eller værdigt trængende, inden var der en tår at drikke. Det gode band fra mødet stedet IMPULS sørgede for god musik, mens der også var mulighed for en rundvisning.

Da folk stimlede sammen i teltet, bød Sarah Smed velkommen som moderator, og hun introducerede først Mie Vode Moll, der som socialrådgiver fortalte om nutidens udfordringer, hvorefter Jeppe Wichmann Rasmussen fortalte om fortidens vilkår og udfordringer for Herman og hans 6 søskende.

Vi vil ikke tøve med at kalde vælgermødet en kæmpe succes. Især pga. af den brede opbakning politisk og det flotte fremmøde. Samtidig fremhævede flere af de politiske repræsentanter, at mødet havde haft en helt særlig karakter pga. emnet, omgivelserne og ikke mindst de mange gode spørgsmål og kommentarer fra publikum, som gjorde, at politikerne ikke blot skulle svare men også lytte.

TAK til alle der kom og tak til alle de frivillige kræfter, som også ligger bag at kunne realisere et så stort arrangement sammen med de socialfaglige organisationer.

GOD VALGDAG til alle
Vælgermøde 20Vælgermøde 01Vælgermøde 02Vælgermøde 03Vælgermøde 04Vælgermøde 21Vælgermøde 22Vælgermøde 23Vælgermøde 08Vælgermøde 05Vælgermøde 06Vælgermøde 10Vælgermøde 11Vælgermøde 12Vælgermøde 13Vælgermøde 14Vælgermøde 15Vælgermøde 16Vælgermøde 17Vælgermøde 19Vælgermøde 18Frivillig Jens Fisker fisker efter medlemmer til vores museumsforening