I det nyeste nummer Syddansk Universitets magasin Ny viden fortæller Stine Grønbæk Jensen om sin ph.d.afhandling “At åbne skuffen” - om tidligere børnehjemsbørns erindringsarbejde. “Deres livshistorier repræsenterer jo en modfortælling om den velfungerende danske velfærdsstat”, siger Stine bl.a. i artiklen.

Læs hele artiklen fra side 4 via dette link

Læs mere om Stines forskning

Læs mere om udstillingen "Efter børnhjemmet"