Vi har haft besøg af Kristeligt Dagblad, som har interviewet museumsinspektør Jeppe Wichmann Rasmussen om museets kommende udstilling (juni 2020) "Syv Fattige børn".

Artiklen er desværre kun for abonnenter, men vi deler et lille uddrag med jer her:

”I museumsverdenen er der for lidt fokus på livet i Danmarks underklasse, mener man på Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg. Nu er der skaffet penge til en udstilling, der fortæller historien om en fattig families liv fra vugge til grav

”Syv fattige børn” er arbejdstitlen på den udstilling, Jeppe Wichmann Rasmussen skal have op at stå, og indtil videre er der skaffet knap 2,5 millioner kroner fra diverse fonde til det.

”Som museum vil vi gerne fortælle historien om forsorg fra vugge til grav. Det bliver meget konkret her, disse børn er på institution stort set hele deres liv. Hermann kan vi følge hele livet,” siger Jeppe Wichmann Rasmussen.

Den eneste af de syv søskende, der fik et liv uden for forsorgen med arbejde og egen familie, var den yngste bror, Axel, der som lille fik lov at blive hos moderen. På loftet funderer Jeppe Wichmann Rasmussen over det, at der i 2016 kom en undersøgelse fra Socialstyrelsen, som viste, at 20 procent af alle hjemløse i dag har været anbragt uden for hjemmet som børn. Selvom fattigdommens omfang måske har ændret sig i Danmark, så er mekanikkerne stadig de samme, mener han.

”Og så har vi bare ikke ret stor historisk bevidsthed om fattigdom i Danmark. Underklassens historie fylder næsten ingenting i museumsverdenen, og det tror jeg også skyldes, at der i de fattige familier ikke er overleveret noget materielt, som der vil være i andre familier. Vi har fundet tre fotografier af Hermann, to er taget her på fattiggården, ét på Landerupgaard.””

Link til artiklen