Stine Grønbæk Jensen forsvarede i dag d. 31. januar 2019 sin ph.d.-afhandling “At åbne skuffen” - om tidligere børnehjemsbørns erindringsarbejde. 

Resultaterne af tre års intensivt arbejde, en masse Mindemandage på museet og et enormt antal interviewtimer med tidligere anbragte mundede ud i stor anerkendelse og ros fra bedømmelsesudvalget. Her nævnte opponent Anette Warring bl.a., at Stine med afhandlingen “giver stemme til tidligere børnehjemsbørn, og det var gribende at følge deres farefulde og rørende erindringsarbejde”, som det blev beskrevet og analyseret af Stine. 

Vi synes, at de rosende ord til Stine er mere end fuldt fortjent. Tak til de knapt 100 der deltog i dagen og lyttede med til de spændende samtaler.

Esben Hedegaards kommentar på Facebook: "Jeg vil hæfte mig ved, at professorerne bagefter gav udtryk for, at der var længe imellem så suveræne kandidater! Et stort og velfortjent tillykke fra mig. Jeg er så spændt på, hvem der skal have glæde af alt det, du kan og er."

Stine 9 400xLink til cand.scient.anth. Stine Grønbæk Jensens afhandling “At åbne skuffen - om tidligere børnehjemsbørns transformationer af selvet  og den sociale verden gennem erindringsarbejde”

Bedømmelsesudvalgets medlemmer er: Professor Anette Warning, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet, professor Pirjo Markkola, Department of History and Ethnology, University of Tampere og lektor Anne Magnussen (formand), Institut for Historie, Syddansk Universitet.
Vejleder er professor Klaus Petersen, Institut for Historie. 

Projektet er led i forskningsprojektet “Velfærdshistorier fra kanten” støttet af Veluxfonden.

Stine 3 774x484Professor Anette Warning, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet er den første opponent. Warning er ekspert i bl.a. erindringspolitik og historiebrug.
Stine 4 774x
Knapt 100 deltog i arrangementet, hvoraf en del var tidligere børnehjemsbørn, som har deltaget i Stines feltarbejde
Stine 6 774xOgså Martin Rheinheimer roste Stine
Stine 8 774xSteff Eilertsen (længst til venstre) boede som barn på Kildebjerget. Steff har gode minder fra sin børnehjemstid, og han gav stor ros til Stine for at sætte fokus på både svære og gode minder fra danske børnehjem.
Stine 7 471x774Stine holdt en afsluttende takketale, som gav de fleste tilhørende en klump i halsen