Udstilling skal formidle et stort og vigtigt stykke Danmarkshistorie. 

Med 2.300.000 kr. fra Aage- og Johanne Louis-Hansens Fond (1.000.000), Augustinus Fonden (750.000), Knud Højgaards Fond (250.000) og Region Syddanmarks Kulturpulje (300.000) påbegynder Danmarks Forsorgsmuseum nu arbejdet med at skabe udstillingen "Syv Fattige Børn".

Udstillingen skal med udgangspunkt i en virkelig søskendeflok på syv, børn af en alkoholiseret krigsveteran fra krigen i 1864 og dennes kone, formidle 100 års historie om Underdanmark og trække tråde ud til nogle af de største og mest betydningsfulde dele af nyere tids Danmarkshistorie. Gæsten vil følge de syv søskende gennem barndom, ungdom, voksenliv og for nogen alderdom.

Hermann

Favner hele museets kernefortælling

”Danmarks Forsorgsmuseum har til huse i Nordens bedst bevarede fattiggård, så vi bor i et meget autentisk miljø. Udstillingen skal faktisk være på det, der i sin tid var Fattiggårdens fnatloft og husvildeafdeling. De her syv glemte skæbner favner hele museets kernefortælling om forsorg fra ”vugge til grav” og mere til. Flere af dem bliver som børn tvangsanbragt på børnehjem og som voksne på arbejdsanstalter. Det er liv, der leves på kanten af samfundet og blandt andet præges af fængslinger, tiggeri, alkoholmisbrug, udvandringer til USA, prostitution, flugt, mysterier, kærlighed, forliste ægteskaber, drømme om et bedre liv og to af de syv søskende er også mønsterbrydere, som mod alle odds klarer sig igennem det hele og lever fredelige arbejds- og familieliv”, fortæller museumsinspektør og projektleder Jeppe Wichmann Rasmussen.

Et særligt greb

Projektets styrke er grebet, hvor den store historie skal foldes ud af den lille. Den nære fortælling, skal skabe et følelsesmæssigt bånd mellem den enkelte museumsgæst og det individ, der fortælles om og derved også til gæstens egen og vores fælles historie og kulturarv.

De syv søskendes historie skal være det brændstof, der giver museets gæster mulighed for og lyst til at engagere sig i historien. Udstillingen skal vække følelser og øge gæsternes historiske bevidsthed i forhold til den ret oversete gruppe, som danske fattige, anbragte og udsatte historisk set har været, især på individplan.

Med udstillingen skaber museet rum for et aktivt samspil mellem mennesker på tværs af tid, mellem de syv søskende og museumsgæsterne. Med ombord på projektet er udstillingsdesignerne Torden & Lynild og det odenseanske filmproduktionsselskab Instafilm.

Yderligere information om projektet kan du få ved at kontakte museumsinspektør og projektleder Jeppe Wichmann Rasmussen på mail: eller på tlf.: 62 17 68 23 eller 30 25 62 11.

Fotoet er taget i 1879. På billedet ses Hermann, den ældste af de syv fattige børn. Han er 15 år gammel og netop konfirmeret. Da billedet blev taget var Hermann anbragt på opdragelsesanstalten Landerupgård. Der blev han anbragt, fordi han som 11- og 12-årig flere gange stak af hjemmefra og i øvrigt pjækkede fra skole. Hermann blev indlagt 30 gange på Svendborg Fattiggård i løbet af sit liv. Han døde på Fattiggården i 1957, 93 år gammel. Foto: Kolding Stadsarkiv.