Den nationale brugerundersøgelse for 2017 er netop blevet offentliggjort, og her bidrager Srarh Smed med sine refleksioner om, hvorfor 24% af brugerne på Danmarks Forsorgsmuseum er "sjældne brugere". Et antal der er væsentligt over landsgennemsnittet på 3,7%. 

Sjældne brugere er brugere, som ikke normalt kommer på museer. Klik og læs med fra side 5.