Ringsted Krisecenter markerer i år sit 40 års jubilæum, og da stedet allerede ved sin begyndelse i 1978 havde tilbud målrettet voldsramte kvinder, er Ringsted Krisecenter Danmarks ældste krisecenter. 

”Vi har en historie – sammen med de andre krisecentre – der er vigtig at fortælle. Derfor er Ringsted Krisecenter gået sammen med Danmarks Forsorgsmuseum om at formidle en del af den store historie i projektet Kvinder og børn på flugt fra vold”, fortæller forstander Kirsten Hejnfelt

Projektet består af en debatskabende museumsudstilling, en jubilæumsbog, et undervisningsmateriale målrettet studerende på landets socialrådgiveruddannelser samt en række korte og tankevækkende film, som til sammen skal skabe indsigt i voldens konsekvenser. Både for den brede offentlighed, særligt interesserede og ikke mindst for kommende fagfolk som led i deres uddannelse.

Danmarks Forsorgsmuseums historikere og formidlere er tovholdere på projektet, og sammen med ansatte og frivillige på Ringsted Krisecenter og filmproduktionsselskabet Instafilm skal de formidle krisecentrets historie og vigtige arbejde.

Som en del af projektet vil museet gerne i kontakt med kvinder, der har været en del af krisecentrets historie – enten som frivillige eller som brugere. ”Autentiske beretninger fra forskellige perioder kan skabe et meget værdifuldt indblik i stedets betydning og i dét at have levet som voldudsat kvinde”, siger historiker Sarah Smed, formidlingschef på Danmarks Forsorgsmuseum. Hun fortæller videre, at historisk set har temaet været beskæmmende lidt formidlet på de danske museer. Derfor er dette projekt af stor betydning, da øget synlighed vil kunne skabe debat, aftabuisering og grundlæggende anerkendelse og synliggørelse af den store og vigtige indsats, som gennem de sidste årtier og i skrivende stund udføres i Ringsted og på landets andre krisecentre overfor et stadigt stigende antal kvinder. Og samtidig beskrive hvordan samfundet både før og nu har forsøgt at løse problemet.

Fra midten af juli til begyndelsen af september modtager vi gerne henvendelser fra kvinder, som vil dele deres historie gennem fx interviews eller som har relevant information. Send en mail til eller ring 57618994 og spørg efter Hanne B. eller Kisser, hvis du er interesseret eller vil vide mere. Du er også velkommen til at formidle dette videre, hvis du har kontakt til kvinder, der er en del af historien. Anonymitet er selvfølgelig en mulighed, hvis det ønskes.

Projektet realiseres med generøs støtte fra OAK Foundation Denmark, og markeres med bl.a. udstillingsåbning og udgivelse af en bog i slutningen af oktober samt udstillingsturné i begyndelsen af 2019.

Fakta: Det estimeres, at 33000 kvinder årligt udsættes for fysisk partnervold. 2000 kvinder kommer hvert år på krisecenter. 37% af børnene på krisecentrene har været udsat for fysisk vold. 55% af de kvinder, som kommer på krisecenter har været udsat for vold i mere end 3 år.

Yderligere information kan fås ved at kontakte:

Kirsten Hejnfelt – Forstander. Ringsted Krisecenter, Sorøvej 22, 4100 Ringsted. 57618994.

Sarah Smed – Formidlingschef. Danmarks Forsorgsmuseum, Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg. 28909215. .