Hele 8. årgang fra Giersings Realskole i Odense var på besøg i dag, hvor de fulgte undervisningsforløbet "Skjulte Danmarkshistorier". Her skal eleverne bl.a. arbejde med og udvikle deres forståelse af tre centrale socialhistoriske begreber: Fattigdom, hjemløshed og at være socialt udsat.

Efter informationer fra en pålidelig kilde (deres lærere) ved vi, at klasserne havde en spændende dag og tog berigede fra Fattiggården. Vi er meget glade for besøget af de meget søde elever fra Odense. 

Du kan finde vores tilbud til udskolingen her