Oskar Plougmand var statens tilsynsførende på landets skolehjem fra 1970-1976. Han gjorde noget, der med nutidens øjne kan virke ganske oplagt, men efter datidens standard var intet mindre end banebrydende: Han talte f.eks. med børnene. Han spurgte ind til deres hverdag på institutionerne uden for de voksnes ører. Og han reagerede resolut, når han fandt anledning til bekymring. Hvilket han bl.a. gjorde på Godhavn Drenge- og lærlingehjem, som det er filmisk beskrevet i en rørende scene i ‘Der kommer en dag’. 

I dag var Plougmand på besøg på museet til en snak om bl.a. sit og museets arbejde vedrørende børneforsorgens historie. Adspurgt om hvordan det er at have en helt særlig rolle for mange tidligere anbragte, sagde Plougmand: “Jeg er jo fra Jylland, og jeg gjorde jo bare det, som virkede oplagt: Snakkede med børnene. Min opgave var sådan set meget enkel at beskrive: Jeg skulle sikre, at børnene trivedes fysisk og psykisk. Det var beskeden fra forsorgsdirektør Horsten, da jeg blev ansat.” 

Før Plougmand tiltrådte sin nye stilling, flyttede han ind på et skolehjem og boede der en uge, så han på egen krop vidste, hvad det handlede om.

Vi er meget glade for Plougmands besøg og taknemmelige for, at han deler ud af sin viden og indsigt og på denne måde støtter museets forskning og formidling. 

Oscar Plougmands bog "Humor og glæde i børne(for)sorgen kan købes i museets webshop.