I dag bringer Fyns Amts Avis et debatindlæg af museumsformidler og historiestuderende Christina Holst. 
I debatindlægget skriver Christina om fattigdomsbekæmpelse før og nu og kommer bl.a. med følgende opfordring:

"Vi må ikke ignorere, at en betydelig del af vores medborgere lever i relativ fattigdom og social eksklusion. Lad os udrydde relativ fattigdom ved at inkludere socialt udsatte borgere. Lad os lytte til deres erfaringer. Lad os lære af dem".

FN's internationale dag for udryddelse af fattigdom er den 17. oktober. Så lad os debattere, hvorfor relativ fattigdom er et problem - og hvordan vi udrydder det.

Kom og deltag i fattigdomsdebatten tirsdag den 17. oktober på Danmarks Forsorgsmuseum, som har til huse i den gamle Fattiggård i Svendborg. Museet forsøger at udrydde fattigdom i Svendborg for en dag med debat med repræsentanter fra Sand - De Hjemløses Landsorganisation, Kirkens Korshærs suppekøkken og tankevækkende rundvisninger på Nordens bedst bevarede fattiggård.

Følg linket og læs hele Christinas debatindlæg:

Udklip fattigdom 774x