Avisen.dk bringer i dag d. 9. april 2017 et interview med museumsinspektør Jeppe Wichmann Rasmussen. Interviewet handler om fattigdomssyn og metoder til bekæmpelse af fattigdom før og nu og om "Skjulte Danmarkshistorier". Klik her og læs interviewet.

"Vi bruger fattiggårdens rammer til at fortælle om- og debattere fattigdom før og nu. Noget af det, vi gør, er at påpege, at vi i dag forsøger at løse nogle af de samme problemer med fattigdom og socialt udsathed, som vi gjorde for 150 år siden, og at vi på nogle områder bruger metoder og værktøjer, der minder om dem, man brugte på fattiggården."

"Vi har rykket os meget som samfund. Noget af det, der mangler, og minder mig om livet på fortidens fattiggård er, at der ikke var tid og plads til at behandle fattiggårdens indlagte som individer, der var to grupper: værdigt trængende og uværdigt trængende, og hver gruppe blev behandlet under et sæt regler, som var det samme uanset, hvem man var, og hvilke problemer man havde. I fattigdomsdebatten i dag er der en tendens til, at man gør det samme. Man reducerer socialt udsatte og hjemløse til en stor grå masse", udtaler Jeppe Wichmann Rasmussen bl.a. i interviewet.

Husk, at I kan se de skjulte danmarkshistorier på museet og på: www.skjultedanmarkshistorier.dk

”Skjulte Danmarkshistorier” er blevet til i et samarbejde mellem Danmarks Forsorgsmuseum, Forsorgscenter Sydfyn, SAND – de hjemløses landsorganisation og Instafilm, og er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og Nordeafonden og del af satsningen "Historier om Danmark".