Mød Richardt Aamand. I klippet herunder fortæller Richardt om projektet "Skjulte Danmarkshistorier". 

I den kommende tid skal Richardt sammen med andre tidligere og nuværende udsatte gøre os allesammen klogere på årsager til fattigdom, hjemløshed, misbrug, svigt og andre sociale problemer både før og nu. Projektet munder ud i tre dokumentarfilm af ca. 10 min. varighed, som direkte kobler eksempelvis Richardts personlige historie til historien om et af de mange mennesker, der har været indlagt på Svendborg Fattiggård gennem årene. Der bliver også produceret ni korte tematiske film. Projektet er et samarbejde mellem Danmarks Forsorgsmuseum, SAND, Forsorgscenter Sydfyn, Graflab og ikke mindst filmfolkene i Instafilm.

"Skjulte Danmarkshistorier" er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og Nordeafonden og del af satsningen "Historier om Danmark": "DR, Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen vil sammen med de statsanerkendte museer formidle Danmarks historier i et lokalt, regionalt og nationalt perspektiv i 2017. Målet med projektet er et styrke og nuancere historiebevidstheden og den historiske interesse hos alle danskere, så vi uanset, hvor vi bor i landet, får en bedre forståelse af de historiske valg og begivenheder, der har ledt frem til dagens Danmark. 

Læs mere om deltagerne i projektet

Se det færdige resultat