Fredag den 16. juni lander bogen "ANBRAGT - Stemmer fra børneforsorgen fra 1900 til i dag"  hos landets boghandlere. Jeppe Wichmann Rasmussen, museumsinspektør på Danmarks Forsorgsmuseum, er redaktør på den vigtige - og smukke - bog, som udkommer på Turbine Forlag.

Fra 1900 til i dag

150.000 danske børn har gennem de sidste 150 år været – eller er nu – anbragt uden for hjemmet. Der findes mange beretninger fra børneforsorgen, men kun meget sjældent indeholder disse fortællinger børnenes egne ord. I "ANBRAGT - Stemmer fra børneforsorgen fra 1900 til i dag" giver Jeppe ordet til de anbragte børn.

Bogen følger tre forskellige tidsperioder. Første periode er 1900-1920 og bygger på udvalgte institutioners bevarede skriftlige materiale fra den tid. Til trods for at børnene sjældent blev hørt, er det lykkedes Jeppe at finde en række personlige breve mellem anbragte børn og deres familier eller forstandere fra den tid. Den andel del er erindringsglimt, hvor tidligere anbragte ser tilbage på deres anbringelser i perioden fra 1944-1980. Jacob Knage Rasmussen, ph.d. og historiker ved Danmarks Forsorgsmuseum, har skrevet denne del. Bogen slutter med bidrag fra 11 unge og voksne med anbringelsesbaggrund. De får ordet og deler tanker og oplevelser fra børnehjem, institutioner og plejefamilier i perioden 1981-2023. Det er stærke fortællinger om den første dag som anbragt, samværet med den biologiske familie, højtider, afsavn og alt andet, der hører til livet som anbragt uden for hjemmet.

"ANBRAGT - Stemmer fra børneforsorgen fra 1900 til i dag" koster 300 kr. og kan købes i Museumsbutikken og hos landets boghandlere.