Lige nu står der et stillads foran Fattiggården. Det er ikke kønt, men det er nødvendigt. Teknisk Afdeling er i fuld gang med renovering af de mange trævinduer i facaden; de skal selvfølgelig skærme for vind og vejr og mindske den aktuelle galopperende varmeregning. Men trævinduerne har også en spændende historie at fortælle:


Jernvinduer fra starten

Fattiggårdens blev bygget i 1872 med jernvinduer overalt, bortset fra i administrationsbygningen. Men omkring 1910 blev de solide jernvinduer i sydfløjens facade mod byen skiftet ud med trævinduer, og det er Jeppe Aakjærs skyld! Han var i begyndelsen af 1900-tallet bannerfører i en voldsom debat om fattige og tyendes boligforhold. Det kunne ikke passe, at de skulle bo som køer og svin bag jernvinduer, der som regel ikke kunne lukkes op! Jernvinduerne på Fattiggården kunne lukkes op, men jernvinduer blev et symbol på uværdig behandling af mennesker, så i Svendborg førte det til, at de næsten nye jernvinduer i Forsørgelsesafdelingen for de værdigt trængende blev udskiftet med de trævinduer, som Teknisk Afdeling nu er i gang med at renovere. De uværdige i Nordfløjen måtte fortsat leve bag jernvinduer.

Fotoet er fra 1906. Det  viser Fattiggården, inden jernvinduerne i facaden blev udskiftet med trævinduer. På fotoet ses F.D.Fs musikkorps på besøg i Svendborg. De er fotograferet på markedspladsen foran Viebæltegaard Foto: Svendborg Byhistoriske Arkiv.

Teknisk Afdeling i fuld gang

Der er i alt 72 vinduer, som skal renoveres. Forvalter Bjarne Aaby og hans team af medarbejdere og frivillige er i gang med at kitte glasset, så der ikke kommer vand i træværket. De udskifter også de glas, som er revnet eller har andre skader. Vi kan ikke bare udskiftet vinduesglasset med nyt. I 1960’erne gik vinduesproducenterne nemlig over til nye maskiner, hvorved de kunne producere blankt glas. Men det går ikke. Derfor har museets forvalter i samarbejde med den økonomiansvarlige fundet gammelt glas, der kan bruges. Det er bæredygtigt og sikrer samtidig, at Fattiggården ikke ændrer udseende. Alle vinduesrammerne bliver malet med linolie. Renoveringen af de mange vinduer tager sin tid men er forhåbentlig færdig indenfor de næste par måneder.