For børnehjemsbørn spiller fortiden en stor rolle i deres nutid og præger fortsat manges fremtid. Den 7. marts udkommer bogen "Livtag med fortiden. Når børnehjemsbørn erindrer" af Stine Grønbæk Jensen. Bogen, som er baseret på prisvindende forskning, er den første af sin slags i Danmark. Den har fokus på tidligere børnehjemsbørns indsatser for at erindre, dokumentere og forstå deres fortid som anbragte børn.

De seneste år er vilkårene for børnehjemsbørn kommet i mediernes søgelys, takket være blandt andet Godhavnsdrengenes lange kamp for en officiel undskyldning. Det har ændret mange tidligere børnehjemsbørns muligheder for at skabe mening med og fortælle åbent om deres erfaringer.

I bogen "Livtag med fortiden" undersøger antropolog Stine Grønbæk Jensen, hvordan mange tidligere børnehjemsbørn gennem deres arbejde med egne erindringer på mangfoldige måder forsøger at opnå en vis kontrol både over deres egen og vores fælles historie. ”Undervejs er mange af de tidligere børnehjemsbørn blevet i stand til at vriste sig fri af stilhed og skam. De er blevet politiske aktører, som er trådt frem i offentligheden”, fortæller forfatteren bl.a. om samarbejdet med de tidligere børnehjemsbørn.

Viljen til forandring
Bogen giver et nuanceret indblik i historisk svigt og overgreb på børnehjem. Den undersøger samspillet mellem den enkeltes erindring og vores fælles historie, og den udforsker erindringsarbejdets transformerende processer både i en eksistentiel og politisk forstand. Men først og fremmest er den en hyldest til de tidligere børnehjemsbørn, som den handler om, og til den menneskelige overlevelsesevne, retfærdighedssans, kreativitet og vilje til at skabe forandring både i eget liv og i det samfund, vi er fælles om.

Ph.d.-afhandling på Danmarks Forsorgsmuseum
Bogen er bl.a. skrevet på baggrund af Stine Grønbæk Jensens ph.d.-afhandling "At åbne skuffen" fra 2019, som var del af forskningsprojektet "Velfærdshistorier fra kanten" på Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg, og som var støttet af VELUX-fonden. Mange tidligere børnehjemsbørn har gennem årene henvendt sig til museet og gør det fortsat med et ønske om at få mere viden om egen fortid, men også med et ønske om at dele deres erindringer.

Om forfatteren
Stine Grønbæk Jensen er antropolog med en ph.d. fra historie på Syddansk Universitet. Hun har forsket i livshistorier, erindringer og erfaringer knyttet til den danske velfærdsstat. Hun er blandt andet medforfatter til bøgerne "På kanten af velfærdsstaten" (2015) og "Erfaret magt" (2020). For sin afhandling blev hun tildelt SDU PhD Award 2019, ligesom forfatteren modtog Bank-Mikkelsens Mindefonds Pris 2020 for sit flerårige arbejde med tidligere anbragtes erindringer.