Hvad sker der, når man sender en ung og oprørsk kvinde fra Nyhavns prostitutionsmiljø på opdragelsesanstalt på Sydfyn?

Den prisvindende forfatter og historiker Morten Møller søger svaret, når han den 10. februar er aktuel med den dokumentariske roman "Pigen fra Vejstruplund". Bogen, som udgives i samarbejde med Danmarks Forsorgsmuseum, fortæller historien om en ung kvindes ophold på Vejstrup Pigehjem i 1930'erne.

I ”Pigen fra Vejstruplund” blander Morten Møller fiktion med historiske kilder og inddrager straffeprotokoller og journalsager fra Vejstrup Pigehjems omfattende arkiv, så historien om den danske stats tidligere behandling af ”faldne kvinder” fortælles på en ny og anderledes måde. Bogen kan købes hos landets boghandlere, på Danmarks Forsorgsmuseum og via Oure Shoppen på Skolerne i Oure.

Vejstrup Pigehjem blev bygget i 1908 og fungerede frem til 1961 som opdragelsesanstalt for unge kvinder ”af særlig vanskelig karakter”. Pigerne kom typisk fra kriminalitet eller prostitution, og myndighederne var stærkt bekymrede for, at de i frihed ville sætte børn i verden eller sprede kønssygdomme til andre dele af befolkningen. De unge kvinder, som typisk opholdt sig på pigehjemmet i tre år, blev en del af et system, hvor disciplin, markarbejde og faste døgnrytmer var dagligdagen. Målet var at ændre pigernes sind og gøre dem til en pålidelig arbejdsressource, der kunne anvendes på gårde og i private hjem på Sydfyn og i det øvrige Danmark. I dag huser hovedbygningen efter Vejstrup Pigehjem, ”Vejstruplund”, igen unge mennesker. Bygningen er en del af Skolerne i Oure, som med mere end 1.000 elever og 250 ansatte er landets største kostskolemiljø. I uge 9 opfører elever fra skolernes gymnasium et totalteater i de historiske lokaler, hvor de med udgangspunkt i "Pigen fra Vejstruplund" frit fortolker historien om de unge kvinder, som i forrige århundrede opholdt sig de selvsamme bygninger, hvor en del af eleverne bor i dag.

Morten Møller, f. 1978 og bosat i Svendborg, er ved siden af sit forfatterskab lektor i historie og samfundsfag på Oure Kostgymnasium, der er en del af Skolerne i Oure. Han har tidligere udgivet en række faglitterære og biografiske værker med fokus på mellemkrigstidens, besættelsens og den kolde krigs historie.