At være pårørende til en psykisk syg kan være hårdt. Men det hjælper at tale om det.

Bedre Psykiatri Sydfyn afholder, i samarbejde med Danmarks Forsorgsmuseum, debatarrangementet "Lad os tale om det" med beretninger om at være pårørende til en psykisk syg. Det sker torsdag den 9. september kl. 19-21 på Fattiggården. Det er gratis, men pga. begrænset deltagerantal skal man tilmelde sig arrangementet på forhånd.

Psykisk sygdom er ofte forbundet med uvidenhed og tabu, og det gør belastningen endnu større – også for de pårørende. Men det hjælper at tale om det. Derfor kan man til debatarrangementet lytte til tre pårørende fra Sydfyn, som fortæller deres historie om at være pårørende. Derudover kan man høre uddrag fra 3 norske forfattere læst højt. Forfattere der i romanform og digte beskriver, hvordan det er at være pårørende. Aftenen slutter af med mulighed for debat og for at dele sin historie.

Debatarrangementet afholdes netop nu, hvor Danmarks Forsorgsmuseum viser særudstillingen ”Alt det usagte”. Her forholder en række kunstværker sig til familiehemmeligheder, psykisk sygdom og tabuisering. Et er værkerne er Jakob Jakobsens indrettede ”Hospital for selvmedicinering” i Fattiggårdens gamle Klistersal, og det er her debatarrangementet afholdes.

Bedre Psykiatri er en landsdækkende pårørendeforening, der arbejder for at skabe bedre vilkår for pårørende til psykisk syge og de psykisk syge i form af informationsarbejde, politisk arbejde og medlemstilbud som foredrag og samtalegrupper. Bedre Psykiatri Sydfyn dækker Svendborg, Langeland og Ærø og har netop sammensat en helt ny bestyrelse med Sara Koch som forkvinde. 

Du kan læse mere om det arbejde, som Bedre Psykiatri Sydfyn udfører her.