Den 29. juni 2021 forsvarede Jacob Knage Rasmussen fra Danmarks Forsorgsmuseum sin Ph.d.-afhandling ”Hvem troede de, jeg var? Når tidligere børnehjemsbørn læser deres journal – konflikter, håndteringsstrategier og potentialer”.

Bedømmelsesudvalget bestod af Professor Johanna Sköld fra Linköping Universitet, Seniorforsker Mette Seidelin fra Rigsarkivet og Lektor Heidi Vad Jønsson (formand) fra Institut for Historie, SDU. I bedømmelsen fremgår det bl.a. at Jacob har skrevet en afhandling ”der på interessant og nyskabende vis bidrager med vigtige indsigter i, hvordan tidligere børnehjemsbørn kan blive støttet af faghistorikere i mødet med statens informationer om dem. Med sin model for “Mødet med journalen” demonstrerer JKR historievidenskabens samfundsrelevans, idet han leverer et fagligt grundlag for at gøre det, der er afhandlingens mål: at minimere potentielt negative konsekvenser ved læsningen af journalen og styrke tidligere børnehjemsbørns personlige ejerskab til deres egen historie.”

Afhandlingen tager empirisk afsæt i børnehjemsjournaler og i interviews med tidligere børnehjemsbørn, der har været anbragt på børnehjem i perioden 1945-1980: To meget forskelligartede kilder med forskellige perspektiver og ofte modstridende fortællinger om den samme anbringelse. Jacob undersøger de håndteringsstrategier, konflikter og potentialer, der ligger i at få adgang til sine journaler.

Afhandlingen er et vigtigt skridt i museets ambition om at kunne hjælpe og støtte tidligere anbragte i deres erindringsarbejde og i udbygningen af vores historiske viden om anbringelsernes individperspektiv. Arbejdet med afhandlingen har været en del af et større forsknings- og formidlingssamarbejde mellem Danmarks Forsorgsmuseum og Center for velfærdsstatsforskning på Syddansk Universitet, kaldet ”Velfærdshistorier fra kanten” (Finansieret af Veluxfonden).

Afhandlingen kan tilgås digitalt via SDU's hjemmeside