I de kommende år skal Danmarks Forsorgsmuseum udvikle sin unikke profil og sikre et økonomisk fundament for fremtiden. Et stærkt Advisory Board samler nu kræfterne for museet. For at styrke denne proces er en række markante lokale, nationale og internationale kapaciteter med stort samfundsengagement trådt sammen i et Advisory Board for at støtte Danmarks Forsorgsmuseum med deres erfaringer, netværk og faglighed.

Advisory Boardet består af: Jane Sandberg (direktør, ENIGMA), Anette Vilhelmsen (direktør, Tietgenskolen), Troels Mylenberg (journalist og nyhedsvært, TV2), Michael Gylling Nielsen (direktør, Nielsen Advice) og Bernadette Lynch (international museumsforsker, konsulent). I den kommende tid vil de bidrage med værdifuld faglig sparring til museets ledelse i bestræbelserne på fortsat at udvikle Danmarks Forsorgsmuseums unikke profil samt for at sikre et økonomisk fundament for museet i fremtiden.

Danmarks Forsorgsmuseum har gennem de sidste to årtier med stor succes udviklet et samfundsrelevant og banebrydende museumskoncept, som befinder sig i et krydsfelt mellem museumsfaglighed og sociale indsatser, og som adresserer vilkårene for tidligere anbragte og socialt udsatte før og nu i det danske velfærdssamfund. Museet arbejder museumsaktivistisk ud fra præmissen om at påtage sig et socialt ansvar og have fokus på at skabe sociale forandringer for både det enkelte menneske og samfundsmæssigt.

Trods de nationalt og internationalt nyskabende forsknings- og formidlingsresultater og stigende besøgstal eksisterer museet dog på et skrøbeligt økonomisk fundament, da museet finansieres for begrænsede allokerede midler fra Svendborg Museum og eksterne fondsbevillinger.

”Vi har en klar ambition om, at vi indenfor en overskuelig fremtid er cementeret og finansieret som et nationalt museum for det danske velfærdssamfunds forsorgshistorie med basis i Svendborg. Et museum som, i kraft af samskabt formidling og forskning, bidrager til at styrke det danske samfunds sammenhængskraft og socialhistoriske bevidsthed. Til det har vi brug for al den støtte og opbakning, vi kan få. Og at så dygtige og erfarne folk vil støtte os i denne proces ud af deres gode hjerte, er en ubeskrivelig stor støtte, som vi er dybt taknemmelige for”, fortæller leder af Danmarks Forsorgsmuseum, Sarah Smed.

Danmarks Forsorgsmuseum er i dag en afdeling af Svendborg Museum og har til huse i Nordens eneste fredede Fattiggård i Svendborg.

Museet er tildelt flere statslige forskningsopgaver såsom ”Godhavnsundersøgelsen” (2010), ”Anbragt i historien” (2013) og den igangværende historiske ”Udredning af sær- og åndssvageforsorgen” (2021). Museet har desuden rejst midler til flere nyskabende projekter i krydsfeltet mellem socialhistorie og sociale indsatser såsom ”Velfærdshistorier fra kanten” (2015), ”Skjulte Danmarkshistorier” (2017), ”Kvinder og Børn på flugt fra vold” (2019) og ”Fra udsat til værdsat” (2020).

Fotoet er fra oktober 2019. Her afslørede Sarah Smed sammen med Poul Erik Rasmussen, formand for Landsforeningen Godhavnsdrengene, ordene ”VI GLEMMER JER IKKE” over museets port. Det skete ved et event, hvor en række tidligere børnehjemsbørn hyldede museet for den mangeårige støtte i kampen for en offentlig undskyldning. Det forpligtende budskab i ordene er fortsat en etisk rettesnor i Danmarks Forsorgsmuseums virke. Foto: Jon Bjarni Hjartarson.