Danmarks Forsorgsmuseum har gennem mange år arbejdet for at støtte tidligere anbragte i adgangen til og læsningen af egne sagsakter i arkiverne. Jacob Knage Rasmussen har f.eks. i projektet ”Hvem troede de jeg var?” taget empirisk afsæt i børnehjemsjournaler og i interviews med tidligere børnehjemsbørn, der har været anbragt på børnehjem i perioden 1945-1980: To meget forskelligartede kilder med forskellige perspektiver og ofte modstridende fortællinger om den samme anbringelse. Jacob undersøger her især de håndteringsstrategier, konflikter og potentialer, der ligger i at få adgang til sine journaler.

I forbindelse med Jacobs nyligt forsvarede afhandling fortæller Sarah Smed (afd. leder) her om museets indsatser og ambitioner om gerne at ville kunne hjælpe mange flere. Se udsendelsen fra TV2Fyn.  

Line Andreasen (formidler på museet og frivillig i De Anbragtes Vilkår) fortæller, hvordan det kan opleves for ét menneske med anbringelsesbaggrund at få indblik i, hvordan man er blevet beskrevet i systemets sagsakter. Se omtalen fra TV2Fyn her. 

Jacobs afhandling publiceres inden for de nærmeste dage, og vi vil her på siden og på museets hjemmeside dele link til den vigtige forskning, hvis resultater forhåbentligt vil kunne få betydning for de tusindvis af mennesker, som har været anbragt som børn og unge, og som ønsker at få en støttet aktindsigt i systemets registreringer af deres liv.