Danmarks Forsorgsmuseum har fået tilsagn om 500.000 kr. fra Knud Højgaards Fond og 5.000.000 kr. fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond til realiseringen af en helt ny udstilling om den oplevede børneforsorg i Danmark på tværs af generationer.

Udstillingens arbejdstitel er ”ANBRAGT”, og det er en udstilling, som skabes sammen med tidligere anbragte, som er debatskabende i sit udstillingsdesign og som indholdsmæssigt, formidlingsmæssigt og designmæssigt er på et internationalt niveau. Udstillingen skal øge de besøgendes historiske bevidsthed om vilkårene, synet på og behandlingen af anbragte børn i Danmark fra begyndelsen af 1800-tallet til i dag. Udstillingen skal formidle den oplevede børneforsorg og anspore til, at vi som samfund i højere grad fremtidigt drager nytte af erfaringerne fra de anbragte selv.

Det er projektets grundidé, at ”ANBRAGT” skal skabe forståelse for og indsigt i anbragtes historier og erfaringer for den brede befolkning. Samtidig skal den være et værktøj til brug for udviklingen af fremtidens børneforsorg.

Hør museumsinspektør Jeppe Wichmann Rasmussen fortælle om projektet i interview på TV2 Fyn.

Udstillingen skal bl.a. udvikles i samarbejde med De Anbragtes Vilkår, Torden & Lynild, Instafilm (Ragna) og GRAFlab, bureau for visuel kommunikation.

Museet har stadig fondsansøgninger ude, men håbet er, at vi kan påbegynde arbejdet med udstillingen i slutningen af maj og åbne udstillingen i sommeren 2023. Yderligere informationer kan fås ved at kontakte museumsinspektør Jeppe Wichmann Rasmussen pr. mail eller på tlf. 3025 6211.

Fotoet er fra Landerupgaard Opdragelsesanstalt begyndelsen af 1900-tallet.