Den gamle Fattiggård i Svendborg har siden begyndelsen i 1872 og frem til lukningen i 1974 haft en stor, smuk og stramt anlagt have. Hele haveanlægget og bygningerne er nu fredede som de eneste i Norden.

Tidligere blev haven passet af de indlagte fattige, og afgrøderne fra nyttehaven blev anvendt i Fattiggårdens stringente kostplan og var med til at gøre stedet delvist selvforsynende.

I denne lille film viser museets leder Sarah Smed rundt i haven og fortæller dens historie. 

Haven er åben. Kom og kig