Toldkrydsjagt nr. XVI VIKING af Svendborg

For sejladser med VIKING og link til skibets aktuelle position se rubrikken til højre (på computer) /længere nede (på mobil).

Det smukke skib blev bygget i 1897 af skibsbygmester N. F. Hansen i Odense og var i tjeneste som krydstoldjagt indtil 1904. Den oprindelige aptering omfattede et lukaf forude til to sømænd, kabys med komfur, salon og kamre til krydstoldassistenten og krydsbetjenten. Armeringen var en broncefalkonet.

Siden 1917 har VIKING sejlet som lystfartøj.

Museumsskib

I 1979 blev båden testamenteret til museet af Marie Petersen, Svendborg Dampmølle.
Den to meter lange rorpind har atter erstattet rattet - og i 1981 blev hovedkompasset reetableret på ruffet. Stenballasten er udskiftet med ca. 5 tons jern samt med større vægt i kølen.

Vikings fjernkending

Spidsgattet jagt med pælemast og horisontalt bovspryd. Skroget er sort. Lakeret lønning og svineryg. Lave hvide halvruf med lakeret ruftag. Sejlføringen er hvid: gaffelstorsejl, topsejl, fok og klyver.

Se, hvor VIKING er lige nu

Fakta

Bruttotonnage: 19,57 tons
Længde: 45 fod
Bredde: 14 fod
Dybgang: 7'12 fod
Motor: Volvo Penta marinediesel m. 4 cylindere på 160 HK

Bådelauget for VIKING fotograferet i oktober 2021

VIKINGs bådelaug

Et bådelaug på ca. 30 medlemmer tager sig af VIKINGs vedligeholdelse og sejler ture med kommunens gæster og museets medlemmer. Her ses bådelauget i oktober 2021. 

Hør nærmere om bådelauget hos Thorkild Madsen, mail:  og telefon 2098 4466.

Sejladser med VIKING

VIKING er fortøjet ved Maritimt Centers træskibsbro ved Det Gule Pakhus i Svendborg. 
Se, hvor VIKING er lige nu


Sæson 2023
I den kommende sejlsæson tilbyder VIKINGs bådelaug tre aftensejladser og tre heldags-actionture. Sejladserne med VIKING er forbeholdt medlemmer af Museumsforeningen. Der er begrænset antal pladser pr. tur. Derfor fortsætter vi med lodtrækning om pladserne blandt de medlemmer, som er interesserede i sejladserne. På den måde får flest mulige medlemmer fornøjelsen af en sejltur med det smukke træskib.

Lodtrækningen har fundet sted
Der er rigtig mange, som har vist interesse for årets sejladser med VIKING. Lodtrækningen har fundet sted den 30. marts, og de heldige vindere har fået direkte besked. Hvis du bliver forhindret i at deltage i sejladsen, er det vigtigt, at du melder afbud og gerne i god tid, så en anden kan få oplevelsen. Det gør du på eller tlf. 6221 0261, mandag-fredag kl. 10-14.

Maj
Aftensejlads onsdag den 24. maj kl. 17-20 

Juni
Heldagsactiontur lørdag den 10. juni kl. 9.30-17.00 
Aftensejlads onsdag den 21. juni kl. 17-20 

August
Heldagsactiontur lørdag den 19. august kl. 9.30-17.00 
Aftensejlads onsdag den 23. august kl. 17-20 

September
Heldagsactiontur lørdag den 2. september kl. 9.30-17.00 

Læs mere om Museumsforeningen