DEN SORTE BOKS

Mobilt museum

Med DEN SORTE BOKS redefinerer Svendborg Museum, hvad en udstilling og et museum er. Ved hjælp af en ombygget 20 fods container med solceller, alarmer, brudsikre montrer og skarpt indhold gør vi formidlingen af den sydfynske kulturarv mobil. Den nye udstillingscontainer kan skifte indhold fra dag til dag og skal skabe hidtil uset gennemslagskraft for kulturarven. Der er ingen grænser for, hvor historien findes. Med museumscontaineren er der ingen grænser for, hvor den kan formidles.

Museumsinspektør Nils Valdersdorf Jensen fortæller til Fyns Amts Avis: ”DEN SORTE BOKS skal på turné på Sydfyn i somrene 2018-2019, hvor historien kan blive formidlet, der hvor den skete: i byen, i landsbyen, på marken eller på en ø i øhavet. DEN SORTE BOKS er kulturarv to-go, hvor museet kan skifte udstilling fra dag til dag. Mobiliteten gør, at kulturarven kommer ind i hverdagen og helt nye sammenhænge og forhåbentlig møder nye besøgende, der ikke selv ville opsøge museet.”

"Tanken her er at gøre museum til noget stedspecifikt. Og noget, man kan støde på i sin hverdag. Det fascinerende er, at det her er en platform, der giver os mulighed for at bringe nogle museumsgenstande derud, hvor det, de knytter sig til, skete". 

Skal rokke ved opfattelsen af, hvad et museum er

Svendborg Museum adskiller sig fra de fleste andre museer ved ikke at have en bygning eller en fast udstilling. Derfor betragter Nils Valdersdorf Jensen containeren som lidt af et scoop.

"Vi har arbejdet på at få det her til at lykkes i flere år. Og jeg tror, det er vores eksistensberettigelse. Museer er nødt til at gentænke sig selv, og det her er vores bud på, hvad fremtidens museum skal kunne. Det er et helt nyt museumsformat. Og det er ret radikalt, synes jeg. For det her bliver vores primære museumsaktivitet i 18 og 19", siger Nils Valdersdorf Jensen, der også ser for sig, at containeren kan rokke ved folks opfattelse af, hvad et museum er.

"Det fede er, at vi kan fortælle nye historier hele tiden, og at vi kan udfordre folks idé om, hvad et museum kan og skal. Nogle tillægger museer noget lidt støvet, men vi vil gerne åbne historien op og bringe den ud på en måde, som overrasker folk", siger museumsinspektøren.

"Det fede ved lokalhistorie er jo, at ved at zoome helt ind på f.eks. de her seminarister fra Skårup, kan man fortælle verdenshistorie. Man kan sænke et historisk lag ned over hverdagen, så man står på den der p-plads og tænker: 'Wauw, var det her?'", siger Nils Valdersdorf Jensen i et interview til Fyns Amts Avis. 

DEN SORTE BOKS er støttet af Albani Fonden og Sydfynske Energiforsynings Almene Fond (SEAF).

Udstillinger i 2018 og 2019

I juli 2018 stod boksen ved Brugsen i Skårup, hvor udstillingen fortalte historien om "Skårupgruppen", modstandsbevægelsen i Skårup, som var centreret om seminariet i Skårup.
I august 2018 stod boksen på Skarø, og her var det ølivet, der var omdrejningspunkt for de genstande og plancher, der var udstillet.
I september 2018  stod boksen på Ballen Havn, hvor udstillingen  "Stenalderen under overfladen" fokuserede på de druknede landskaber fra ældre og yngre stenalder i farvandet rundt om Fyn.
I oktober 2018 flyttede boksen med indhold til Rudkøbing og Langelands Museums overtog ansvaret for udstillingen.

I maj 2019 hed udstillingen "Husker du Svendborg Bryghus?" og fortalte historien fra dengang, der var bryghus til nu, hvor der er demensby.
I juni 2019 stod boksen i Skovparken og her var det udviklingen i det sociale boligområde, der blev fortalt under titlen: "En by i byen".
I juli 2019  stod  den i Bagenkop og udstillignen havde titlen: "Smuglerbasen Bagenkop".
I august 2019 hed udstillingen: ”Fra fiskerleje til ferieparadis” og den  sorte boks stod i Bøsøre.
I september 2019 stod boksen på Torvet i Svendborg og fortalte under titlen ”Torvet under dine fødder” historien om de arkæologiske udgravninger. 

Udstillinger i 2022

Den Sorte Boks i Skårup

9. april-15. maj: "Vietnamesiske bådflygtninge i Svendborg" ved Svendborg Katolske Kirke. I udstillingen kom vi tæt på, hvordan en fjern krig trak spor i Svendborg, og hvordan lokale søfolk mødte krigen og dens konsekvenser på åbent hav.

19. maj-15. juni: "Fra Thor til Sankt Olav" ved Vindeby Havn. Udstillingen fortalte om den lange overgang fra Thor til Sankt Olav. Guder som Odin, Thor og Freja bliver også dyrket på det førkristne Sydfyn - og her har vi arkæologiske fund, stednavne og folkelige skikke, der fortæller os om hedensk gudedyrkelse - både længe før og længe efter vikingetiden

30. juni-3. juli: "Landsstævnerne i Svendborg set fra månen" på Landsstævnepladsen ved SG Hallen. Den Sorte Boks var en del af Landsstævnecentrum 2022 og på udstillingen var der et tilbageblik på de landsstævner, der tidligere har været i Svendborg.

 5. august-4. september: "Lily Schmidt Nielsen" ved SuperBrugsen Skårup. Udstillingen fortalte om Lily Schmidt Nielsen, som i 1962 blev valgt som formand for Skårup Sogneråd. Dermed var hun Fyns første kvinde med den titel.

Udstillinger i 2021

5.-30. maj: "Gråbrødre Kloster" ved Klosterplads i Svendborg
4. juni-4. juli: "Tyske flygtninge i Ollerup" ved Brugsen i Ollerup
8. juli-8. august: "HARJA 50 år"
17. august-12. september: "Ulbølle"
17. september-11. oktober: "Grundtvigianerne", Vejstrup

Udstillinger i 2020

I maj 2020 hed udstillingen ”Grus, gran og gamle jægere" og boksen var opstillet ved Kirkeby kirke. Udstillingen fortalte om de udgravninger, der var foretaget i grusgraven i Kirkeby Vænge/Sellebjerg.

Fra juni-august 2020 havde thurinerne mulighed for at besøge boksen ved Spar på Thurø. Smugleriet var datidens sorte arbejde. At snyde staten var en sport og en måde at forsøde tilværelsen på. Udstillingen "Sportssmugleriet på Thurø” satte netop fokus på sportssmugleriet blandt lokale søfolk.

I august 2020 flyttede boksen til Rantzausminde og p-pladsen ved Dagli’Brugsen. Udstillingen ”Syv Høje” fortalte om de udgravninger, der havde foregået lige i nærheden ved Højensvej ifm. opførelsen af det nye beboelsesområde "7 høje".

I september 2020 fik Lakkendrup besøg af Den Sorte Boks med udstillingen "Fællesskaber i Lakkendrup". En udstilling, der med afsæt i Lakkendrups udvikling og bylaug belyste begrebet landsbyfællesskab generelt.

2020 var året, hvor COVID-19 satte sit præg på samfundet. Det gav anledning til årets sidste udstilling "Udsat under Corona", som kunne opleves i november/december 2020 på pladsen foran Danmarks Forsorgsmuseum. En udstilling med fokus på de forudsætninger, vi hver især havde under de forandrede levevilkår. Udstillingen tog udgangspunkt i de oplevelser, socialt udsatte oplevede under Corona.

Adresse og åbningstider for udstillingerne i DEN SORTE BOKS

Udstillinger i 2023
I år kan du bl.a. møde Den Sorte Boks  på toppen af Svendborg Bycenter, ved Skårup Brugs, på havnen i Lundeborg og i Stenstrup. I udstillingsperioden er Den Sorte Boks åben hver dag kl. 8-21, og der er gratis adgang. 

Sydfynsk kvindeliv fortalt ud fra Madam Larsens tøj

11. august - 17. september foran Sydfyns Malerforretning
På Rødmegaard levede de to gårdmandskoner Karen Kirstine Larsen (1820-1895) og Sidsel Marie Larsen (1863-1941). Kvinderne levede to meget forskellige liv i en tid, hvor der skete meget i samfundet. Det afspejlede sig i deres klædedragter. Fælles for dem var, at de begge med veneration gemte meget af tøjet. Det er tøjet, som er udgangspunkt for udstillingen. Den er skabt af arkitekt, dr.phil. Kirsten Lindberg fra Kirkeby i samarbejde med Svendborg Museum.

Jernalderens Lundeborg
23. juni -  6. august på p-pladsen ved iskiosken
Nord for Lundeborg, hvor Tange Å har sit udløb i havet, kan man i dag nyde roen og høre åens rislen og havets bølger. I jernalderen summede området af handel og håndværk. I Den Sorte Boks fortæller vi historien om landets ældste handelsplads fra jernalderen. I kan samtidig få mere viden om de nye arkæologiske forskningsprojekter på stedet.

Familien Saucant under besættelsen
12. maj - 18. juni foran SuperBrugsen i Skårup
Familien Saucant på Vinkelvej i Skårup var viklet ind i verdenshistoriske begivenheder. Emil Saucant flygtede fra den russiske revolution, og sønnen Oleg kom til Neuengamme. Helt nye breve fra familien er blevet opdaget, og de vises nu for første gang. Udstillingen er blevet til i et samarbejde mellem Svendborg Museum, Snublesten Fyn og Skårup Lokalhistoriske Arkiv.

"Tidsmaskine"
30. marts - 7. maj på toppen af Svendborg Bycenter 
Hvem har magten til at fortælle historien? Hvordan dukker den op i vores nutid? Hvordan former den vores fremtid? Det er nogle af de spørgsmål, de unge fra FLUK har stillet sig selv, når de har bevæget sig igennem Svendborg Museums magasin og byens rum. Bycenteret har været deres kalejdoskopiske omdrejningspunkt: De har foretaget tidsrejser for at omskrive fortiden, og de har genlæst historien for at forandre nutiden. Med 16 mm. kamera, skulptur, collage og meget andet har de unge på FLUK studeret det, der er gemt væk i historiens lommer, og de kommer nu med 9 nye bud på, hvordan vores fælles fortid kan se ud.

"Tidsmaskine" er skabt som del af et huskunstnerforløb med billedkunstner Tinne Zenner støttet af Statens Kunstfond. De medvirkende fra FLUK er: Malene Bank / Virgil Bendixen / Ida Budde Kjær / Anna Colstrup / Maj Færgemann / Karla Harder / Ida Marx Jørgensen / Emilie Lundgaard Palm / Cecilie Nedergaard Haurum


Programmet er med forbehold for ændringer.

Kontakt: Svendborg Museum tlf.: 62 21 02 61 for yderligere oplysninger.

Mail: