Svendborg Museums arkæologiske afdeling deltager i projektet ”Hvem kom forbi”. Det har til formål at undersøge jernnagler, der bl.a. er fundet ved handelspladsen fra ældre jernalder umiddelbart nord for Lundeborg, i forsøg på at proveniensbestemme metallet. Hvis dette lykkes, vil det give et indtryk af, hvem der kom forbi handelspladsen og ikke mindst, hvor de kom fra.

Projektet ledes af overinspektør, ph.d., Jesper Hansen fra Odense Bys Museer og gennemføres i løbet af det næste års tid. Fra Svendborg Museum deltager museumsinspektør Lone C. Nørgaard.

Læs hele projektbeskrivelsen her


Foto: Werner Karrasch/Roskilde Vikingeskibsmuseum, Creative Commons 2.0

Kontakt Arkæologisk afdeling

Arkæologien har domicil på
Svendborg Museum
Grubbemøllevej 13
5700 Svendborg

Oplysninger om den arkæologiske virksomhed samt vejledninger for både private og offentlige bygherrer kan findes her eller fås ved henvendelse til:


Arkæolog Allan Dørup Knudsen
Telefon 2136 8106
Mail: 

Museumsdirektør Jesper Hansen
Telefon 20 90 13 25
Mail: