Anne Hvides Gård

Læs i rubrikken til højre (på PC) eller scroll længere ned og se, hvad du i dag kan finde i bygningen.

Ældste private bygning i Svendborg

Anne Hvides Gård er den ældste private bygning i Svendborg. Den blev opført af adelsfruen Anne Hvide til Rødkilde i 1560. Anne Hvide døde i 1577.

Datidens in-sted

I 1796 fik skipper og klubvært Christen Børgesen skøde på ejendommen. Tiden omkring 1800 var klubbernes og de dramatiske selskabers tid, og de fik til huse hos Børgesen. I de efterfølgende år samledes byens betydningsfulde mænd således her.

Madam Børgesen

Efter Børgesens død videreførte enken og sønnen virksomheden. Sønnens tredje kone, Dorothea, blev enke i 1837 og i 30 år førte hun stedet videre som gæstgiveri. Under navnet "Madam Børgesen" var hun den mest kendte person i Svendborg på den tid. Hun indrettede værelser for rejsende og stod for mange store arrangementer i byen, bl.a. fashionable bryllupper og kongebesøg.

Privatskole

Hun døde i 1867 og hendes søn udlejede derefter bygningerne til forskellige formål. Teknisk Skole havde til huse her en tid, og frøknerne Poulsen holdt, ligesom frøken Ida Holst, privatskole i bygningerne.

Adelsgården bliver til museum

Svendborg Kommune overtog gården i 1900, hvorefter den blev sæde for ligningskommissionen og kæmnerkontor. Allerede på dette tidspunkt var en del af de oprindelige bygninger revet ned. Et stykke tid var der by- og amtsbibliotek og sågar også borgmesterkontor. Efter således at have haft en noget omtumlet tilværelse, blev Anne Hvides gamle bolig i 1912 overdraget til bestyrelsen for Svendborg Amts Museum mod, at den blev gennemgribende restaureret.

I 1915 blev Anne Hvides Gård omskabt til museum og frem til 1974 lå Svendborg Museum her, indtil det flyttede til sit nuværende domicil på den gamle fattiggård, Grubbemøllevej 13.

Anne Hvides Gård

Fruestræde 3, 5700 Svendborg 

Bygningen bliver i efterårsferien 2022 ramme om en særudstilling med temaet Fortiden i Fremtiden.