Mission og vision

I filmen giver museumsforsker Dr. Bernadette Lynch og to af museets samarbejdspartnere Mette Løjmann Hansen og Richardt Åmand et indblik i, hvad de synes, der gør Danmarks Forsorgsmuseum til noget ganske særligt. 

Filmen er produceret af Bandit Productions. Der bliver brugt klip fra museets projekt Skjulte Danmarkshistorier, som er 12 dokumentarfilm produceret af Instafilm med støtte fra Nordea-Fonden og Slots- og Kulturstyrelsen.

HVEM VI ER, OG HVAD VI GØR

Danmarks Forsorgsmuseum er del af Svendborg Museum og har til huse i den eneste fredede og bedst bevarede fattiggård i Norden – bygget i 1872 og lukket i 1974, hvor bygningerne blev overdraget til museet.

Vi arbejder med at bevare kulturarven og skabe en socialhistorie om, med og for tidligere anbragte eller socialt udsatte.

Med afsæt i strategiske partnerskaber, tværfaglig forskning samt målrettede og opsøgende formidlingsindsatser samskabes museets indsatser med mennesker, hvis historier sjældent bliver fortalt.

VORES FORMÅL OG AMBITIONER (Mission og vision)

MISSION

Vi øger samfundets viden om dansk socialhistorie med afsæt i stærk museumsfaglighed, og vi dokumenterer vilkårene for udsatte og anbragte borgere før, nu og i fremtiden.

Gennem en museumsaktivistisk tilgang forbinder vi fortidens erfaringer med nutidens udfordringer.

Vi udfordrer og nedbryder fordomme om udsatte og anbragte borgere, og i fællesskab med dem arbejder vi for social retfærdighed.

VISION

Danmarks Forsorgsmuseum anerkendes nationalt og internationalt som det førende socialpolitiske museum for den danske velfærdsstats forsorgshistorie.

Vi styrker det danske samfunds sammenhængskraft og socialhistoriske bevidsthed.

Vi er en væsentlig bidragyder til innovativ udvikling af velfærdsstatens socialfaglige indsatser.

HVAD VI TROR PÅ (Værdier)

På Danmarks Forsorgsmuseum tror vi på, at vi kan bekæmpe fordomme og stigmatisering ved at skabe indsigt i liv på kanten af samfundet.

Vi tror på vigtigheden af at skabe et forum, hvor tidligere anbragte eller socialt udsatte medborgere kan bidrage til dansk forsorgshistorie og samtidig styrke deres medborgerskab og personlige handlekraft.

Vi tror på, at vi ved at debattere socialhistorie, velfærd og socialpolitik på et historisk forankret grundlag kan skabe indsigt, engagere de besøgende og styrke deres demokratiske stillingtagen.

Vi arbejder målrettet for at arbejde socialt ansvarligt i både forskning, undervisning og formidling, og vi ser tværfaglighed og personlig mangfoldighed som en styrke.

Vi tror på, at museer kan skabe rum for dialog og inspirere til social forandring.

VEJEN VI FØLGER (Overordnede målsætninger og strategier)

Gennem effektive og bæredygtige partnerskaber med offentlige instanser, nationale interesse- og uddannelsesorganisationer, fagfolk og tidligere anbragte eller socialt udsatte vil vi udpege og udvikle nye måder at skabe tilbud og muligheder for nutidens socialsektor. 

Vi vil kontinuerligt være opmærksomme politiske eller sociale forandringer for at sikre, at vores arbejde fortsat er relevant for tidens samfund.

Sidst, men ikke mindst skal vi sikre museets økonomiske grundlag for at sikre museet og være bæredygtige og innovative.

Adresse og åbningstider

Grubbemøllevej 13,
5700 Svendborg
Se kort med angivelse af P-pladser
Se kort med ladestationer til elbiler i Svendborg

Åbningstider 2024
Den 6. februar - 15. december 2024
Åbent tirsdag-søndag kl. 10-16
I uge 7, 27-32 og 42: Åbent mandag-søndag kl. 10-16

Se entré til museet 

Omvisning for grupper  eller Omvisning for skoler

særlige søndage - den første søndag i måneden - er der FRI entré (større grupper undtaget) og alle vores udstillinger kan besøges. 

Se hvad Svendborg byder på af oplevelser, spisesteder og overnatning

Få inspiration i magasinet Det Sydfynske Øhav 2024

Kontakt museet
Mandag-fredag kl. 10-14 på telefon 6221 0261.
I weekender og på helligdage kan butikken på Danmarks Forsorgsmuseum kontaktes på telefon 6217 6829. 

Entré

Entré 2024
Voksne: 95 kr.
Studerende: 75 kr. 
Børn under 18 : gratis.
Er du medlem af Museumsforeningen, har du fri entré.

Gratis adgang har:

  • Buschaufføren og evt. den rejseleder, der følger en gruppe.
  • Plejere og frivillige ifølge med borgere fra dagcentre, plejecentre o.lign.
  • Lærere og grupper af elever og studerende som led i undervisning. 
  • Grupper af brugere, beboere og ansatte fra sociale væresteder, caféer og forsorgscentre og andre typer af støttetilbud. 

Dog skal der træffes aftale med museet inden besøget.

Ved tvivl, kontakt os venligst på telefon 62 21 02 61, mandag-fredag kl. 10-14 eller på mail 

En omvisning er alle pengene værd

Oplysninger om omvisninger for grupper

Oplysninger om omvisninger for skoler