KeramikMuseet er i disse dage i gang med en arkæologisk forundersøgelse på Tåsinge, hvor der bliver gravet lange, 2 meter brede, grøfter. Vi ser efter mørke pletter i undergrunden, når det øverste muldlag er fjernet. 

Tirsdag kom der nogle store, mørke pletter til syne, og i nogle af dem fandt vi keramik, som det ses på billederne. 

De meget fine hanke og rande kan faktisk datere keramikken. I dette tilfælde er der tale om et par fine kar - eller krukker, som maskinføreren kalder dem - fra førromersk jernalder (ca. 500 f.Kr. - 0). 
Vi ved fra ældre optegnelser, at der findes yngre stenalder og lidt bronzealder i området, men nu kan vi altså også tilføje ældre jernalder på tidslinjen.

Tilmelding eller login til medlemsforeningen