Museets arkæologer har netop afsluttet en forundersøgelse i Kirkeby Sand, hvor NCC har planer om at udvide deres grusgravning. Som det ses på det ene foto, har vi bogstaveligt talt kørt på kanten af den nuværende grusgrav. Og der er længere ned, end det umiddelbart ser ud til! 

Vi har primært set efter små flintgenstande tilhørende en periode fra ældre stenalder, benævnt Maglemosekultur (9.000 - 6.400 f.Kr.). På fotoet ses en fin lille kærneøkse, som vi har fundet. Den er ca. 8,5 cm lang og har været godt og grundigt varmepåvirket, så den er blevet helt hvid og krakeleret med enkelte afskalninger. 

På et senere tidspunkt skal vi ud og forundersøge resten af området mod vest, hvor der også skal graves grus.

Sten

Tilmelding eller login til medlemsforeningen