Som det kan ses, er det en varm og meget støvet affære. Netop tørken og støvet gør iagttagelsesforholdene vanskelige, men vi har fundet flint, der stammer fra ældre stenalder. 

Ved NCC´s store grusgrav i Kirkeby er museet i gang med en forundersøgelse af et nyt indvindingsareal. Vi er på jagt efter små jagtstationer fra ældre stenalder (Maglemosekulturen, ca. 8.000 f.Kr.). Undersøgelsen slutter i den kommende uge.

Arkæolog, Ph.D og afdelingsleder Per O. Thomsen er leder af dette projekt.


Museumsforeningen login