Arkæologer arbejder i øjeblikket på en udgravning ved Rantzausminde. Der er registreret flere overpløjede gravhøje i området, som skal undersøges arkæologisk, inden arealet sandsynligvis  skal bebygges.

Hojensvej 163 600xLige nu arbejdes der med en tidligere udgravet høj, hvorunder der blev fundet ardspor. Disse ardspor blev under den første udgravning fotodokumenteret og skal nu registreres og digitaliseres, så materialet kan benyttes i fremtidig forskning (Foto til venstre og nedenfor). Ardsporene er formentlig rester fra en rituel pløjning man udførte, inden der blev opført en gravhøj i bronzealderen. Det er kendt fra andre udgravninger, hvor man har fundet disse forhistoriske pløjespor under højene, f.eks. under den høj der tidligere er udgravet af Svendborg Museum nogle få hundrede meter i sydlig retning, hvor der i dag ligger bebyggelse.

Hojensvej 167 600x

Som en sidegevinst har arkæologerne afdækket nogle meget velbevarede spor efter et hus fra yngre stenalder. Ofte findes kun sporene efter den række stolper, der har stået ned igennem midten af huset for at holde taget oppe, men her er der også fundet sporene efter vægstolperne, som især er meget velbevarede i den sydlige ende. Desværre har tidligere dyrkning af jorden sat sit præg på stolpehullerne i den nordlige ende, men det er trods alt lykkedes også at finde spor efter en del af disse. Der arbejdes videre med huset de næste dage.

I øvrigt er der fundet spredte spor efter forhistorisk bebyggelse i form af diverse typer af gruber og en del flere stolpehuller, og arbejdet fortsættes noget tid endnu med at afdække flere mulige huse (øvrige fotos).

Arbejdet ledes af arkæolog Lone C. Nørgaard, Svendborg Museum.

Hojensvej 193 774x436

Museumsforeningen login