Svendborg og Sydfyn har det med at forblive i hjerterne på folk, der af den ene eller anden grund er flyttet fra egnen. Kærligheden har flere gange givet sig udslag i gaver til byen fra de fraflyttede. Vi døjer således stadig med at finde den rigtige placering til det springvand, som generalkonsul P. M. Wessel forærede Svendborg i 1920’erne. Senest har byen, mere præcist Svendborg Museum, fået foræret en kopi af Danmarks vel nok vigtigste oldsag, nemlig solvognen, fundet i begyndelsen af 1900-tallet i Trundholm Mose i Nordsjælland af flere omgange.

Giveren er Find Graucob fra Jersey Island. Dvs. Find Graucob døde allerede 80 år gammel i 1982, men hans 3. kone Sylvia døde først for nylig, og ved boopgørelsen efter hende lå der et testamente, der bestemte, at solvognen skulle doneres til Svendborg Museum.

Kopien er lavet i 1970’erne på Georg Jensens sølvsmedeværksted i København, og der skulle angivelig være brugt 450 timer på værket. Det tror man på, for kopien er meget smukt og nøjagtigt udført. På museet glæder arkæologerne sig over gaven. Kopien af solvognen vil være fantastisk at bruge ved kommende formidling af broncealderens historie.

Da vi modtog tilsagnet om den fornemme arv, spurgte vi os selv, hvad relation Find Graucob mon havde til Svendborg; byen har jo ingen direkte relation til solvognen, så det kunne jo ikke være grunden til, at vi skulle have gaven. En simpel Google-søgning viste, at giveren havde skrevet en bog om sine ”danske og holstenske” forfædre, så allerede det tydede på en relation. Byhistorisk Arkiv lå inde med et længere uddrag af bogen, og det viste sig, at forbindelsen til Svendborg var særdeles stærk.

Find Graucobs farfar var ankommet til Svendborg fra Kiel i 1858. Han havde de første par år virket som skomagersvend hos en skomagermester i Gerritsgade. I 1860 får han selv borgerskab som mester og gifter sig samtidig med datteren til afdøde skomagermester Hübel. Med hende får farfaderen 10 børn. Fra 1873 bor de i Bagergade 14. Familien blander sig – bl.a. ved børnenes giftermål – med andre gode borgerfamilier i Svendborg. Giverens far, Bernhard Graucob, bliver uddannet blikkenslager i Svendborg, men flytter til København og grundlægger her Graucob & Co på Nørrebrogade 18b. Giveren bliver født i København i 1902, men tilbringer mange – tilsyneladende herlige – ferier hos bedsteforældrene og fasteren i Svendborg. Vi ved ikke så meget om hans voksenliv, udover at han bor forskellige steder i udlandet, før han slår sig ned på Jersey. Han må have været særdeles velhavende; ellers har man næppe råd til at bestille en souvenir hos Georg Jensen til adskillige hundredetusinde kroner.

Solvogn1 400xEsben åbner spændt den fine kasseSolvogn2 400xMasser af skumgummi
Solvogn6 600bxSat fast med endnu et bræt
Solvogn7 400xSe hele udpakningen


Læs også artiklen i Fyns Amts Avis fra d. 10.  maj 2019

Tilmelding eller login til medlemsforeningen