Gambøt 03 774xVi har fået et flot, nyt billede af gamle Gambøt! 

Maleren Chr. Berthelsen (1839-1909), der blev malersvend i Svendborg i 1859, malede i 1889 dette billede af fiskerhusene i Gambøt. Som du kan se på fotoet fra sidste år, så ligner fiskerhusene sig selv - men området har ændret sig en hel del siden.

Den maritime brug af Gambøt er gammel, og Gambøt trækker som maritimt kulturmiljø tråde langt bagud i tid. Biskop Engelstoft beskriver eksempelvis i ”Historisk statistisk
Beskrivelse af Øen Thurø” fra 1859, at søfarten fylder meget på Thurø og især er centreret omkring naturhavnen Thurøbund. Den største bro anfører Engelstoft til netop at være ”Gambetbro paa den nordlige Side” af Thurøbund.

Da forfatteren Achton Friis i 1921 besøgte Gambøt med Rylen, slog Gambøts unikke placering ved Thurøs skarpe strandskrænter ham med forbavselse:

”Kort efter vi havde kastet Anker, landede vi ved en af de smaa Pælebroer paa Fjordens Nordside. Straks er det som at komme til et fremmed Land. De smaa Træhuse derinde under Træerne – vistnok Materialskure – minder om Afrikanske Pælebygninger – overalt er her Træskure, Træbroer og Myriader af nedrammede pæle, saa Stranden ligner et Pindsvin. Da vi naar til Land, staar vi paa Bredden paa en tilsyneladende uendelig Sti, der gaar til begge Sider langt
en Strand, hvor Skibsværfter.. veksler med idylliske Smaahaver og Skipperboliger. Aldrig i mit liv har jeg set en Sti som denne! Stedet hedder ”Gambet”. Mon ikke denne Nordkyst af Thurøbund er et af de yndigste Steder i Danmark!”

Den er nok den yndighed, der gør, at vores museumschef til højre ser så glad ud.
Gambøt 02