Anbragte og indlagte i dansk socialforsorg 1933-1980

Bogen åbner døre ind til tidligere lukkede verdener og indholder beretninger fra mennesker,
som på egen krop oplevede 1900-tallets institutionsliv.

Denne bog er den første samlede fremstilling af dansk forsorgshistorie
med udgangspunkt i de anbragte og indlagtes fortællinger.

I perioden 1933-1980 var Danmark et foregangsland, når det drejede sig om vidtgående indgreb over for udsatte grupper som udviklingshæmmede, børnehjemsbørn og psykiatriske patienter.

Beretninger fra mennesker, som på egen krop oplevede 1900-tallets institutionsliv, har sjældent fundet vej til bøger om danmarkshistorien. Denne bog er den første samlede fremstilling af dansk forsorgshistorie med udgangspunkt i de anbragte og indlagtes fortællinger.

Bogen ”På kanten af velfærdsstaten” viser, at Danmark meget tidligt indførte en række særlove, der fik afgørende betydning for de udsatte gruppers muligheder for at gifte sig, sætte børn i verden, arbejde og leve frit i samfundet. Stemmeret var frataget et stort antal mennesker i en meget lang periode af historien, samtidig med at indgreb som kastration, sterilisation og lobotomi (det hvide snit) blev udført i et omfang, som det er svært at finde et sidestykke til i andre lande.

Bogen ”På kanten af velfærdsstaten. Anbragte og indlagte i dansk socialforsorg 1933-1980” er den afsluttende publikation fra Socialministeriet og satspuljepartiernes projekt om udsatte gruppers historie. Projektet har været forankret på Svendborg Museum. 

Projektgruppen bestod af:

Projektleder Jesper Vaczy Kragh, tlf. 30461422,
Antropolog Stine Grønbæk Jensen, tlf. 30461457,  
Historiker Jacob Knage Rasmussen 62176825,