Den store rødbøg har i de seneste godt 100 år domineret arealet foran Svendborg Fattiggård og Arbejdsanstalt, der siden 1974 har huset Svendborg Museum / Danmarks Forsorgsmuseum. 

Den fredede have ved museet er gennem de seneste 6 år blevet restaureret gennem en meget stor arbejdsindsats af en gruppe frivillige og med betydelig fondsstøtte. Indsatsen og den velvillige støtte skal ses i lyset af at bygningerne og haven er den bedst bevarede fattiggård med tilhørende have i Danmark. Rødbøgen står i kanten af dette anlæg og danner en markant overgang til institutionens oprindelige indgangsparti. 

RødbøgenDer er nu desværre konstateret et kraftigt angreb af Kæmpeporesvamp i rødbøgen. Denne svamp svækker de store stabiliserende rødder, og angrebet kan ikke behandles. En specialist i træsygdomme anbefaler hurtig fældning, da der er stor risiko for at træet vælter i stormvejr. 

Der er desværre ingen vej udenom: træet må fældes. På grund af placering tæt på bygninger, stensætning og offentlig vej kan træet ikke fældes på normal vis, men må skæres ned fra toppen, en langsommelig og krævende operation, som nok kommer til at betyde en vis postyr i området omkring træet i den kommende uge (uge 7).

Vi håber meget at finde penge til at kunne plante et stort træ i stedet, så hele haveanlægget omkring Fattiggården bevarer sin sammenhæng.

Læs mere om haven

Tilmelding eller login til medlemsforeningen