Den nye direktør på Svendborg Museum trives i krydsfeltet mellem forskning, forvaltning og formidling og ser mange muligheder for det sydfynske museum.

Det bliver en erfaren museumsmand, som fremover får ansvaret for driften og udviklingen af Svendborg Museum. Jesper Hansen skal lede museets fortsatte arbejde med at forankre den succesfulde formidling af lokalhistorien og samtidig sikre Nordens bedst bevarede fattiggård som et nationalt forsorgsmuseum.

47-årige Jesper Hansen, som er overinspektør på Museum Odense, har mere end 18 års erfaring fra museumsverdenen. Pr. 1. januar 2023 overtager han direktørposten efter Esben Hedegaard, der går på pension efter 22 år ved roret.

”Med ansættelsen af Jesper Hansen får museet en direktør, der har et stærkt fagligt fundament indenfor ledelse, arkæologi og kulturhistorie. Samtidig har Jesper Hansen forsket i Gudme-Lundeborg, som er et af de indsatsområder Svendborg Museum netop arbejder med,” udtaler bestyrelsesformand Peter Bjerregaard Andersen.

Jesper Hansen er uddannet arkæolog og har en ph.d. i historie og arkæologi. En nylig afsluttet uddannelse indenfor Sustainability Management vil i høj grad komme i spil i museets arbejde med grøn omstilling. Den nye direktør sidder desuden i en række faglige og museale bestyrelser, både nationalt og internationalt. Svendborg Museum er ikke ukendt for Jesper, da han allerede samarbejder med museets arkæologiske afdeling i et projekt om jernalderhandelspladsen ved Lundeborg. Privat bor Jesper i Odense med kone og to børn. Ofte går turen til Ærø, hvor Jesper er vokset op, så det sydfynske er kendt område for den nye direktør.

Jeg glæder mig til opgaven
”Det er en fantastisk spændende udviklingsopgave, der venter i Svendborg. Svendborg rummer vigtige nationale fortællinger med international kvalitet om både kulturhistorien og forsorgshistorien. Min vigtigste opgave bliver i første omgang at videreudvikle rammerne for, at de fortællinger kan forløses bedst muligt til gavn for både borgere og besøgende i Svendborg”, fortæller Jesper Hansen.

Farvel-reception for Esben Hedegaard
Det er muligt at hilse af med museumschef Esben Hedegaard fredag den 16. december kl. 13-16 i Borgerforeningen. Der kommer mere information om arrangementet via nyhedsmail, hjemmeside og Facebook.