Hjælp Svendborg Museum med momsfritagelse i 2022
Siden lanceringen af Den Sorte Boks i 2018 har over 40.000 mennesker lagt vejen forbi Boksens 15 forskellige udstillinger rundt i kommunen. Boksen har besøgt Ballen, stået på Svendborg Torv, i Skårup og på Skarø for blot at nævne nogle få steder. Udstillingerne har haft fokus på blandt andet middelalder, smugleri, bådflygtninge og modstandskamp.

Det har været en overvældende stor succes at fortælle historierne, der hvor de skete, og udstille museets genstande, hvor de hører hjemme: midt i hverdagen. Vi har fået glade mails, et hav af snakke om vores historie og anerkendelse fra nær og fjern – og vi er endda begyndt at bygge Bokse til andre museer, der er glade for ideen med at demokratisere formidlingen af kulturarven.

Museet har brug for din hjælp
Det har været vigtigt for os at gøre vores kulturarv tilgængelig for alle. Derfor har vi valgt at åbne Den Sorte Boks uden entré. Hjælp os med at gøre dette vigtige arbejde muligt og fortsætte initiativet i 2023 ved at donere 200 kr. til Svendborg Museum. Hvis mindst 100 personer gør det, så kan Svendborg Museum som kulturinstitution blive delvis fritaget for moms, og de sparede penge øremærker vi til Den Sorte Boks.

Sådan støtter du museet
Sidste år blev Svendborg Museum momsfritaget for første gang. Støtten gik da til krydstoldjagten VIKING, der skal have ny motor. Takket være jeres støtte, så er vi nu langt med at indsamlet den halve million, der skal til for at give skibet en ny motor. Derfor: Støt Boksen via MobilePay 674865 (angiv venligst navn, adresse og ”donation” i teksten). Du kan også indbetale til vores konto i Fynske Bank, regnr. 0815 og kontonr. 8159587372 (angiv venligst navn, adresse og ”donation” i teksten).

Opnå skattefradrag
Gaver til godkendte kulturinstitutioner er fradragsberettigede. Ønske du skattefradrag, er det vigtigt, at du ifm. indbetalingen oplyser navn og cpr-nr. til Svendborg Museum. Vi sørger for, at beløbet indberettes til SKAT, så det automatisk vil fremgå af din selvangivelse. Og vi bruger selvfølgelig ikke dit cpr-nummer til andet end dette formål.

Del gerne budskabet
Vi håber, at rigtig mange vil støtte op Den Sorte Boks. Del gerne budskabet, så vi hurtigt kan nå de 100 donationer. Når vi ikke de 100 donationer, er der desværre ikke momsfritagelse til Svendborg Museum. Og fortæl os gerne, hvor du synes, at Boksen skal stå næste år, og hvilken historie, vi skal zoome ind på! Du kan skrive til Nils Valdersdorf Jensen på  med din ideer. 

Esben Hedegaard, museumschef og Nils Valdersdorf Jensen, museumsinspektør