Svendborg Museum og Danmarks Museum for Lystsejlads har i sommeren 2021 lanceret et samarbejde, der i den grad har givet pote. Gennem tre maritime udstillinger, flere aktiviteter og forøgede åbningstider har vi øget besøgstallet i Danmarks Museum for Lystsejlads hal ganske kraftigt.

Vi har indrettet et nyt udstillingsareal i lokalerne på Frederiksø, som er fælles for alle maritime aktører på Svendborg havn. Her blev der i 2021 vist tre større udstillinger: I foråret vistes Svendborg Museums udstilling ”Ø-folk” med fotografier af Luca Berti. I juli blev denne af afløst af en udstilling om Troels Kløvedal, ”Frihedens Værksted”, som Danmarks Museum for Lystsejlads havde indlånt fra Museet for Søfart i Helsingør. Fra august kunne Svendborg Museums udstilling om Havnens frie fugle ses i de gamle værftslokaler. ”Havnens Frie Fugle” blev støttet af Albani Fonden, SEAF, Sparekassen Sjælland Fonden og Fonden for Fynske Bank. Og de øgede aktiviteter har hjulpet: Fra 12.000 besøgende i 2020 til omkring 20.000 i 2021. Tallene er opgjort elektronisk, men vi har taget højde for en vis fejltælling.

Det maritime samarbejde på havnen er finansieret af Svendborg Kommune med henblik på at styrke fortællingen om Svendborg som søfartsby. Samarbejdsprojektet løber fra 2021 til 2023. I 2021 fokuserede Svendborg Museum og Danmarks Museum for Lystsejlads af coronamæssige hensyn på udstillinger, men i 2022 satser Svendborg Museum på at kunne lancere endnu flere maritime aktiviteter i samarbejde også med havnens øvrige aktører sammen med fortsatte udstillinger. Samarbejdet har affødt hjemmesiden www.søfartsbyensvendborg.dk, hvor maritime aktiviteter og historier kan tilgås. Tilsammen kan vi rigtig meget!

”Søfarten er en del af Svendborgs DNA. Vi har en fantastisk velbevaret og levende havn, og en af Danmarks største koncentrationer af søfolk. Alligevel kan søfartshistorien være svær at føle, lugte og mærke. Med samarbejdet og de forøgede aktiviteter er vi nået en del af vejen – og interessen er helt klart til stede” , fortæller historiker Nils Valdersdorf Jensen, Svendborg Museum. Formanden for bestyrelsen for Danmarks Museum for Lystsejlads, Hans Fokdal, uddyber: ”Det går helt sikkert i den rigtige retning. Vi har med samarbejdet opnået vigtig synergi, og det kan mærkes i interessen. Samtidig er Frederiksø blevet meget indbydende via den nye renovering”.

Det er museernes ambition, at samarbejdet er af blivende karakter, og at der ved fraflytning af lokalerne på Frederiksø skal findes et andet havnenært sted til maritim formidling.