Stor tak for jeres opbakning
Hen over sommeren har vi arbejdet på at komme på SKATs liste over velgørende institutioner. Det kan vi, hvis vi modtager mindst 100 bidrag á minimum 200 kr. Svendborg Museum vil gerne takke alle jer, som foreløbig har støttet museet med en donation. Vi er næsten i hus, men mangler stadig en god håndfuld donationer for at nå de 100 bidrag. Indtil nu har vi modtaget næsten 25.000 kr. Det skyldes, at flere har betænkt os med et større beløb end de krævede 200 kr., et par stykker med 1.000 kr. hver. Stor tak til jer alle. Pengene indgår som en del af finansieringen af en ny motor til VIKING. Sidste frist for donation er 1. september. Herefter trækker vi lod blandt alle bidragsyderne om en aftensejlads med VIKING for familien.
Status pr. 2. august 2021

----

Vi håber, at I vil hjælpe Svendborg Museum med en donation, så vi kan komme på SKATs liste over velgørende institutioner. Kan museet dokumentere, at vi har modtaget mindst 100 bidrag á minimum 200 kr., kan vi som kulturinstitution blive delvis fritaget for moms. Det hjælper museet til fortsat at bevare og formidle den sydfynske kulturarv.

En ny motor til VIKING
Konkret bidrager din donation direkte til indkøb af en ny motor til VIKING, en af havnens ældste skibe og en del af museets flåde. Udskiftningen af motoren, der er 25 år gammel, vil koste over ½ mio. kr. Vi søger selvfølgelig fonde, men kan næppe nå at rejse alle pengene, inden udskiftningen er tvingende nødvendig. En driftssikker motor er også et sikkerhedsspørgsmål. Alle, der donerer et beløb inden 1. september 2021, er med i lodtrækningen om en aftensejlads med VIKING for familien. Vinderen får direkte besked.

Hjælp Svendborg Museums Gavefond
Doner via MobilePay eller støt os med bankoverførsel. Send til MobilePay 674865 eller indbetal til vores konto i Fynske Bank, regnr. 0815 og kontonr. 8159587372 (angiv venligst navn, adresse og ”donation” i teksten). Gaver på 200 kr. eller mere støtter Svendborg Museums arbejde. Tak!

Skattefradrag
Gaver til godkendte kulturinstitutioner er fradragsberettigede. Ønske du skattefradrag, er det vigtigt, at du ifm. indbetalingen oplyser navn og cpr-nr. til Svendborg Museum. Vi sørger for, at beløbet indberettes til SKAT, så det automatisk vil fremgå af din selvangivelse. Og vi bruger selvfølgelig ikke dit cpr-nummer til andet end dette formål.

Vi håber, at rigtig mange vil støtte op om den nye motor til VIKING. Del gerne budskabet, så vi hurtigt kan nå de 100 donationer og få trukket en vinder af VIKING-sejladsen. Når vi ikke de 100 donationer, er der desværre ikke momsfritagelse til Svendborg Museum.

Esben Hedegaard, museumschef