Torsdag den 15. april afholder Svendborg Museum for 5. gang Historiens Dag i samarbejde med Svendborg Gymnasium. 350 1.G’ere fordelt på 14 klasser får en solid lokalhistorisk bagage, når de via 7 tematiske poster rundt i byen får et indblik i Svendborgs spændende historie. Temaerne spænder vidt - fra middelalder, industrialisering og besættelsestid til smuglerhistorier, skæbner på Fattiggården, de spedalske ved Sundet og kulturarv i landskabet.

På én dag får eleverne en fælles referenceramme til deres lokale historie. De får en historisk rygsæk med viden om det sted de bor, læser og færdes. Svendborg Museums inspektører og arkæologer står for formidling af de enkelte temaer. Ambitionen er, at når eleverne fremover får undervisning i historie, så kan de koble det lokale og det globale - og de får et helt andet forhold til deres by.

Historiens Dag blev gennemført første gang i 2015. Konceptet er løbende blevet tilpasset, men grundlæggende er det det samme projekt, som Svendborg Museum og Svendborg Gymnasium søsatte i 2015.

Historiens Dag starter på Svendborg Gymnasium med et fælles foredrag for alle 1.G’er, i år digitalt, hvor Svendborgs historie i brede træk rulles ud – altså 800 år på en halv time. Derefter går turen ud til posterne i byen. På en time præsenterer hver fagperson sit emne. Eksempelvis fortæller museumsinspektør Nils Valdersdorf Jensen eleverne om Svendborgs søfartshistorie, mens andre elever får fornøjelsen af arkæolog Andreas Frederiksen, der giver dem en introduktion til de spedalske ved Sundet. På basis af historiske kilder, rundvisningerne og de udleverede arbejdsspørgsmål, der trækker tråde fra før til nu, skal eleverne forberede en videopræsentation. Dagen slutter på Svendborg Gymnasium, hvor 1.G’erne mødes klassevis og ser hinandens præsentationer. På den måde kommer eleverne omkring 800 års historie på én dag.

Arrangementet er planlagt og foregår efter de gældende Corona-regler. På billedet fortæller arkæolog Marie Vang Posselt om kulturarven i Sofienlund Skov. Eleverne oplever historien, der hvor den skete.