Det mobile museum Den Sorte Boks skal i juni måned danne rammen for en udstilling om flygtningelejrene i Ollerup efter besættelsen. Fra maj 1945 og til juli 1946 var flere tusinde flygtninge fra specielt Tyskland, men også Polen interneret på højskolerne i Ollerup.

Svendborg Museum har brug for din hjælp!
I forbindelse med udarbejdelsen af udstillingen har vi brug for offentlighedens hjælp. Vi har ikke ret mange genstande, der kan udstilles, som belyser flygtningenes ophold i Ollerup. Har du f.eks. arvet et kunstværk, som er skabt af én af flygtningene; har du din fars uniform liggende fra han var vagt ved lejren; eller har du et gammelt skilt fra lejren, så hører vi gerne fra dig. Genstandene kan opbevares sikkert i boksens brudsikre montre. Vi hører desuden også gerne fra jer, hvis I ligger inde med fotografier eller historier om flygtningene i Ollerup.

Kontakt Svendborg Museum på mail eller på telefon 62176821 (tirsdag-torsdag kl. 10-12).