Gravfund fra middelalderen 

Når man graver i dybden, som er tilfældet på Klosterplads lige nu, kan der gemme sig spændende historie. Under gravearbejdet i forbindelse med byggearbejdet med trappen er der således gjort store fund på kirkegården, der lå i tilknytning til middelalderklosteret.

Der er fundet hele mere end 60 grave, fortæller Lone Nørgaard, ledende arkæolog på Svendborg Museum. Der er blandt andet fundet dobbeltgrave samt en grav med mor og spædbarn.

Ved arkæologiske udgravninger af skeletter bliver der i øvrigt taget udstrakte etiske hensyn efter retningslinjer udstukket af Slots- og Kulturstyrelsen.

Videoen er lavet i samarbejde med Svendborg Kommune i forbindelse med Liv i min By projektet.

Tak til Anna Pia Holmgaard, der har klippet og redigeret.