Museumsfusion på vej i det sydfynske

Bestyrelser og ledelser på Svendborg Museum og Ærø Museum har besluttet at fusionere under navnet ”Museum Sydfyn”. Fusionen bliver en realitet fra 1. januar 2024, hvis museernes beslutning efter planen godkendes af de kommunale tilskudsgivere i Svendborg Kommune og Ærø Kommune samt af Slots- og Kulturstyrelsen.

”Det er fantastisk at tænke på, at vi netop i disse dage får støbt det fundament, som museerne skal bygge på i de kommende år. Vi er ikke et sekund i tvivl om, at det bliver godt", udtaler Sille Radoor Larsen, konstitueret leder på Ærø Museum.

Det fusionerede museum vil have hovedadresse på Grubbemøllevej i Svendborg. Som gæst og bruger af museerne vil man dog fortsat møde Svendborg Museum, Danmarks Forsorgsmuseum og Ærø Museum under de navne og med hver deres profil og stærke lokale forankring, som vi kender i dag. Ambitionen er at skabe en mere solid organisation med plads til faglig udvikling, bedre attraktioner, flere gæster og større økonomisk volumen til gavn for borgere og besøgende i begge kommuner.

”Ambitionerne for museerne er store, for kvaliteten i de fortællinger vi vil bygge udviklingen af Museum Sydfyn på, er af national betydning og af international kvalitet – det forpligter på den gode måde”, siger Jesper Hansen, direktør på Svendborg Museum.