Formidling på kanten

Sarah Smed
Send mail
62 17 68 26

Titel: Formidlingschef og historiker.

Projektet: Sarah Smed undersøger (med Maria B. Briese fra Fængselsmuseet), hvorledes museer kan formidle en mere balanceret, inkluderende og debatskabende formidling om og med socialt udsatte og / eller tidligere anbragte eller indsatte. Samt hvorledes forskningsprocesser- og resultater kan blive en iboende og nødvendig del af dynamisk og sam-skabende museumsformidling.

I nært samarbejde med forskere og tidligere anbragte og indsatte er målet at undersøge, hvorledes museer kan skabe social forandring og indsigt i kraft af sin formidling og forskning. Det er ambitionen at undersøge hvorledes Danmarks Forsorgsmuseum og Fængselsmuseet kan styrke deres refleksive praksis i spørgsmålet om, hvorledes de bedst muligt arbejder sammen øjenvidner fra både social og kriminalforsorgen og den bredere offentlighed.

I projektet skal holdninger, erfaringer og stemmer fra ellers ofte uhørte og socialt sårbare inkluderes i museernes formidling, og i et mix mellem workshops, events, analoge og digitale debatter og videndeling samt udstillinger skal det undersøges hvorledes der kan skabes mere socialt ansvarlige partnerskaber med socialt sårbare, formidlere og forskere.

Projektet understøttes af de to internationalt anerkendte museologer Dr. Bernadette Lynch (Storbritannien) og Dr. Adele Chynoweth (Australien), som deler deres erfaringer ift. at sam-skabe samtidsrelevant og debatskabende museumsformidling med relevante brugergrupper.

Samtidig nedsættes et erfaringspanel af tidligere anbragte, som skal medvirke til at nuancere og kvalificere museets forskning og formidling.

Sarah Smeds generelle forskningsinteresser omhandler: Socialforsorgens historie indsamlet og formidlet via alternative individfortællinger. Mulighederne for at skabe social forandring gennem co-creation, social justice, velfærdsudvikling og tværfaglige partnerskaber med afsæt i museumssektoren.