Hvem troede de egentlig jeg var?

Jacob Knage Rasmussen
Send mail
62 17 68 24

Titel: Ph.d. studerende og historiker.

Projekt: ”Hvem troede de egentlig jeg var?” tager empirisk afsæt i børnehjemsjournaler og interviews med tidligere børnehjemsbørn, der har været anbragt på børnehjem i perioden 1945-1980. Det drejer sig om to meget forskelligartede kilder med forskellige perspektiver og ofte modstridende fortællinger om den samme anbringelse.

Jacob fortæller: "I min analyse af børnehjemsjournaler er jeg kommet til Statsungdomshjemmet Bråskovgård i 1953, der på dette tidspunkt fungerede som et ungdomshjem for drenge. Det var normeret til 76 drenge i aldersgruppen 16-21 år og var beregnet til særligt vanskelige elever. I tre udvalgte journaler kan vi få et indblik i institutionens syn på drengene og nærlæse de ansattes beskrivelser af dem, som den kommer til udtryk i de bevarede elevjournaler.

Episoderne, der bliver beskrevet, er mest knyttet til regelbrud og handler kun meget sjældent om hverdagen på institutionen. Et par eksempler kunne lyde: ”Pantsat en frakke tilhørende en anden elev på ungdomshjemmet.” ”Skulle være vendt tilbage efter juleferien, er udeblevet.” ”Gentagne gange begået tyveri, senest et cykeltyveri.”

Drengene bliver beskrevet med en lang række negativt ladede ord. Et lille uddrag: ”Næsvis, sinke, urolig, tvær, doven, sløj, uefterrettelig, afrakket, slap, dyreplager”. Den eneste positive karakteristik af drengene, der er at finde i de tre journaler, er i et enkelt tilfælde, hvor der står: ”Normalt begavet"."

Jacobs projekt vækker ofte mange tanker, refleksioner og minder for bl.a. tidligere anbragte. En proces som hele forskningsprojektet er meget optaget af.

Mindemandage

Mindemandage

Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg inviterer kvinder og mænd, som har været anbragt på børnehjem, til at mødes og dele erfaringer med andre tidligere børnehjemsbørn.

Møderne kaldes Mindemandage og er et nyere tiltag på museet. Denne betegnelse, fordi de afholdes om mandagen, hvor museet holder lukket for besøgende. Det giver ro og rum til at standse op og mindes fortiden og blive klogere på vores egen historie, og hvem vi er.

Museet har et ønske om via arrangementerne at blive klogere på livet på børnehjem førhen og på den måde styrke museets arbejde om og for børnehjemsbørn. Samtidig vil vi også gerne høre hvilke følelser og minder, som børnehjems-udstillingen på museet vækker hos jer - f.eks. hvilke tanker de forskellige billeder og genstande i udstillingen sætter i gang hos jer.

pdfLæs hele invitationen