Tag en tur på Ørkild Voldsted

Ørkild Voldsted er et af Danmarks største voldsteder (borganlæg).

På turen fortælles historien om det imponerende kongelige byggeri fra middelalderen. Bygherren er kong Valdemar den Store (1157-1182), der påbegynder byggeriet efter han er blevet enekonge i 1157. Han bygger borgen dels for at manifestere sin magt og dels som værn mod Venderne, der hærger de syddanske kyster.

Frem til engang i 1300-årene er borgen kongelig ejendom, men på et tidspunkt afhænder kongemagten borgen til bispesædet i Odense. Det ejerskifte bliver afgørende for borgens senere skæbne. Bispesædet kommer nemlig på kant med indbyggerne i Svendborg. Tvisten står omkring købstadens handelsprivilegier, som bispesædet ikke respekterer. Da lejlighed byder sig under Grevens Fejde, brænder svendborgenserne i juli 1534 den forhadte bispeborg af.

I alt 30.000 m2 bliver inddraget i borgbyggeriet og på hovedbanken ses stadig rester af murværk fra bygninger og ringmur

Formidling - pris og varighed

Byvandringer
På museets byvandringer oplever du historien lige dér, hvor den skete. Du kan vælge mellem forskellige temaer for byvandringen. Lige fra Svendborg i middelalderen, byens søfartshistorie til byens bagside.

Priser
Gældende ved almindelige byvandringer:
På hverdage: 1.100 kr. for den første time og 550 kr. for efterfølgende timer.
I weekender og på helligdage: 1.600 kr. for den første time og 800 kr. pr. efterfølgende timer.
Har du særlige ønsker, så finder vi ud af det.

Antal
25-30 personer er det optimale, men er I flere kan det også lade sig gøre.

Booking
Ring på telefon 6221 0261 mandag-fredag kl. 10-14 for booking og nærmere information.
Vi anbefaler, at du kontakter os i god tid inden byvandringen finder sted.
Ret til ændringer forbeholdes.