Tag en tur på Ørkild Voldsted

Ørkild Voldsted er et af Danmarks største voldsteder (borganlæg).

På turen fortælles historien om det imponerende kongelige byggeri fra middelalderen. Bygherren er kong Valdemar den Store (1157-1182), der påbegynder byggeriet efter han er blevet enekonge i 1157. Han bygger borgen dels for at manifestere sin magt og dels som værn mod Venderne, der hærger de syddanske kyster.

Frem til engang i 1300-årene er borgen kongelig ejendom, men på et tidspunkt afhænder kongemagten borgen til bispesædet i Odense. Det ejerskifte bliver afgørende for borgens senere skæbne. Bispesædet kommer nemlig på kant med indbyggerne i Svendborg. Tvisten står omkring købstadens handelsprivilegier, som bispesædet ikke respekterer. Da lejlighed byder sig under Grevens Fejde, brænder svendborgenserne i juli 1534 den forhadte bispeborg af.

I alt 30.000 m2 bliver inddraget i borgbyggeriet og på hovedbanken ses stadig rester af murværk fra bygninger og ringmur

Tilmelding eller login til medlemsforeningen

Formidling - pris og varighed

Byvandringer og foredrag tilrettelægges efter målgruppe, klassetrin, interesser etc.

Byvandringer

Pris efter aftale.
Ring 62 21 02 61 og hør nærmere.

Foredrag
Ring 62 21 02 61 og hør nærmere.